L’equip de Govern aprova la regulació de la normativa turística de Formentera

Ahir dijous es va celebrar el ple ordinari del mes de gener del Consell de Formentera. Entre l’ordre del dia van destacar els temes relacionats amb la regulació turística, que permetran que en breu es puguin donar d’alta novament habitatges per a la comercialització d’estades turístiques. En aquest sentit, ha rebut el suport de tot el ple la proposta d’aprovació inicial de modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius en matèria turística. Aquesta proposta es refereix al que es paga de gestió administrativa d’un expedient, i tindrà un preu de 300 euros per 5 anys per donar d’alta un habitatge turístic i 150 euros per la renovació.

70 euros a l’any per cada plaça
També s’ha aprovat per unanimitat l’Ordenança Reguladora dels Preus Públics d’aplicació a les operacions d’adquisició de places turístiques a Formentera. És a dir, el preu que pagarà cada casa per plaça turística, que són 70 euros a l’any per cada plaça, més un 5% addicional de cada següent plaça que s’adquireixi. És a dir, la primera val 70€, la segona val, 70€+5%: 73,5€, la tercera 73,5+5%, fins arribar a la dotzena, que seria el preu màxim fixat en 119,72€.

26 requisits indispensables i 20 avaluables
Igualment ha rebut el suport de tot el ple la proposta d’aprovació inicial del Pla de Qualitat d’Estades Turístiques, que són els requisits indispensables i avaluables que han de complir els habitatges unifamiliars i plurifamiliars. Segons ha destacat la consellera de Turisme Alejandra Ferrer, s’estableix que els habitatges construïts a partir de l’any 2010 no es podran comercialitzar turísticament, així com la necessitat de que hi hagi tot una sèrie de requisits bàsics, de mobiliari i d’estat general de l’habitatge i altres mediambientals, debatuts al Consell d’Entitats, com disposar d’energies renovables a la casa, o aparcaments per bicicletes. En total són 26 requisits indispensables i 20 avaluables, dels que s’han de complir 14 per obtenir la declaració responsable d’inici d’activitat.

Aprovat el projecte de Reglament d’Estades Turístiques
Per últim, pel que fa a matèria turística, s’ha aprovat el projecte de Reglament d’Estades Turístiques, que desenvolupa la modificació de la Llei turística aprovada pel Govern Balear. Aquest reglament reuneix gran part dels requisits del pla de qualitat i els requisits d’obligatori compliment de la Llei turística, com disposar de cèdula d’habitabilitat o document anàleg, tenir comptador d’aigua propi i altres temes relacionats amb la protecció del medi ambient. La moció ha estat aprovada per via d’urgència, amb els vots a favor de l’equip de Govern de Gent per Formentera, l’abstenció del PSOE i Compromís i els vots en contra del PP.

Es podran donar d’alta 5.000 places més
Hem de recordar que a la nostra illa s’ha fixat un sostre màxim de 20.500 llits. Si tenim en compte que ja es disposa de 12.000 places hoteleres i d’apartaments i 3.500 més ja autoritzades, es podran donar d’alta a partir d’ara 5.000 places més.

Aprovació del conveni entre el Consell i l’ACAF
La proposta d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada, valorada en 50.000 euros, entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l’emissora pública insular Ràdio Illa per 2019 també ha rebut el vistiplau de tot el plenari.

Protocol d’actuació en casos d’Abús Sexual
A la sessió també s’ha donat suport per part de tots els grups a la proposta d’adhesió al Protocol d’actuació en casos d’Abús Sexual Infantil i Explotació Sexual Infantil (ASI i ESI) a les Illes Balears, en la redacció del qual també hi ha intervingut el Consell de Formentera i que segons ha exposat la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, té com a finalitat «millorar la coordinació entre totes les institucions que han d’intervenir en casos d’abús o explotació sexual infantil, entre d’altres millores». Parellada ha afegit que «en aquest àmbit és ineludible treballar per l’interès superior del menor i des del Consell hem de seguir sensibilitzant en aquesta línia a totes les entitats de Formentera».

Suport a les proposicions del PP i del PSOE
El ple del Consell ha donat suport unànime també a les dues proposicions presentades pel grup popular. La primera per instar al Govern de l’estat a modificar el projecte de pressupostos 2019 i augmentar la partida destinada a la millora de les carreteres de Formentera, i la segona per instar al Govern Balear a tramitar una nova línia de transport escolar directa entre Sant Ferran-Sant Francesc i millorar les línies escolars de Formentera. El Consell també ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics la proposició del grup socialista per instar al Consell de Formentera que «posi en marxa una campanya de conscienciació i sensibilització entre els propietaris de cans perquè no els tenguin amollats i sense control».

Sostenibilitat mediambiental i econòmica
El conseller d’Infraestructures i Mobilitat, Rafael González, ha comparegut davant el ple. El conseller ha fet un repàs a la feina feta per les àrees que dirigeix en aquesta legislatura. D’entre tots els treballs ha destacat la de la regulació de l’entrada de vehicles, com el que ha acaparat, segons González, «més hores de feina i més atenció a tots els que formam part d’aquest plenari, i també a representants d’entitats, tècnics i col·laboradors, i que finalment ha donat lloc a la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica per a l’illa de Formentera».

Reaccions de l’oposició
El president del Partit Popular, José Manuel Alcaraz, ha denunciat que portem tres anys de moratòria i la gent que volia comercialitzar una casa no ha pogut fer-ho, i ens trobam encara en un llarg recorregut normatiu. Alcaraz ha dit que la actual Llei Turística Balear no deixa desenvolupar el sector turístic de la nostra illa i tampoc arregla el problema de vivenda per a tot l’any. Les candidates al Consell, Ana Juan i Cristina Costa, del PSOE i de Compromís respectivament, han criticat que l’equip de govern els hagi enviat tota la documentació relativa hores abans del ple.

 

 

About Author

background