Les connexions marítimes de la nit també incompleixen la llei de transport marítim

Amb l’arribada dels horaris de fora de temporada turística, les navilieres han reduït les freqüències dels enllaços marítims, de manera que l’última barca que parteix de Vila cap a la Savina ho fa a les 21 hores. Aquest horari incompleix la disposició transitòria número tres de la llei d’Ordenació del Transport Marítim que fixa «una sortida nocturna des d’Eivissa a les 21.30». Aquest incompliment se suma a l’eliminació de la «sortida primerenca des de Formentera, a les 6.00 h del matí. Amb el servei a la demanda». Ara mateix la primera barca per anar cap a Eivissa salpa a les 7 del matí.
Aquestes mancances en la connectivitat dificulten als formenters la mobilitat amb les principals capitals del país, com Barcelona, Madrid o Palma i obliguen a molts illencs a fer nit a Eivissa.

El Ple demana al Govern la barca de les 6 h
Sobre la connexió de les 6 del matí, el 2004 el Govern balear havia establert el funcionament d’aquests serveis especials, dotant econòmicament a les navilieres perquè el portassin a terme per mitjà d’una concessió. En aquest sentit, el Ple insular del mes d’octubre, aprovà una moció impulsada pel PP en què demanava l’establiment, per part del Govern balear, d’un concurs perquè es restableixi la barca Formentera-Eivissa de les 6 h.
La llei de transport marítim estableix uns serveis mínims fins que s’aprovi un reglament de freqüències horàries dels serveis de transport entre Formentera i Eivissa. Cal mencionar que aquest reglament està pendent d’aprovació des de l’any 2010 i precisament el passat setembre el PSIB i Més per Mallorca, els partits que encapçalen el Govern balear, votaren en contra d’una iniciativa de la diputada Sílvia Tur perquè aquesta norma prosperàs abans que acabi la present legislatura.

About Author

Comments are closed.

background