L’ocupació hotelera durant la temporada és del 71,75% i cau en gairebé 5 punts

L’ocupació hotelera a Formentera durant el mes d’octubre ha set del 44,97% mentre que l’any passat arribà al 49,97% dels llits, segons les dades de la Federació Hotelera de les Pitiüses. Així, en el desè mes de l’any s’ha produït una caiguda en 4,9 punts o cosa equivalent, del 9,8%.
Durant la primera quinzena d’octubre la baixada fou de gairebé 7,5 punts, passant d’un 67,13% del 2018 a un 59,64% d’enguany. En canvi, durant la segona quinzena el descens fou menys significatiu amb una ocupació del 31,22% enfront del 33,69% de l’any passat.
Pel que fa a l’acumulat dels sis mesos de temporada, enguany s’ha registrat una mitjana de 71,75% d’ocupació, mentre que l’any passat la dada arribà al 76,68%, cosa que representa un descens en 4,9 punts.

Baixades mes a mes
Anant al detall, veiem que la baixada ha set més marcada durant maig i juny, quan es va registrar una caiguda de 8,5 i 6,61 punts respectivament. De fet, el primer mes d’aquesta temporada és el que ha mostrat els pitjors números, amb una ocupació del 48% enfront del 56,5% de l’any passat. En canvi, durant juliol i agost el descens ha set més moderat, i en el setè i vuitè mes la caiguda ha set de 3 i 1,8 punts respectivament. Durant el setembre, l’ocupació enguany va caure en 4,7 punts, arribant al 83,61% de llits.
A Eivissa la dada d’octubre ha caigut en gairebé un 5%, quedant en 67,8% de llits ocupats. En l’acumulat de tota la temporada, l’illa veïna ha registrat una mitjana d’ocupació del 83,6%, cosa que representa un descens de menys d’un punt amb relació amb la xifra de l’any passat.

About Author

Comments are closed.

background