Puja un 0,5% en trànsit de passatgers a l’aeroport d’Eivissa de gener a octubre

L’aeroport d’Eivissa ha tancat el mes d’octubre amb poc més de 700.000 viatgers, una dada que representa una baixada de l’1% respecte al desè més de 2018.
Els vols amb origen o destí a Espanya han registrat unes 250.000 persones, una xifra que suposa una disminució del 0,7%. En segon lloc l’ha seguit el Regne Unit, amb gairebé 200.000 passatgers, un 1,7% més que els comptabilitzats en el mateix mes de l’any anterior. També han destacat els passatgers amb origen i destinació a França, que s’han incrementat un 20,6% amb quasi 30.000 viatgers en total.
En els deu mesos de 2019, l’aeroport d’Eivissa ha sumat 7.742.807 passatgers, registrant un creixement del 0,5%.

About Author

Comments are closed.

background