Sílvia Tur denuncia la retallada dels horaris de l’oficina de l’IBAVI a Formentera

La diputada de Formentera a la cambra autonòmica, Sílvia Tur, ha explicat que els serveis que presta a la nostra illa l’Oficina de l’Institut Balear de l’Habitatge són merament testimonials. Així, si a l’inici de la present legislatura l’horari d’obertura oferia atenció presencial i personalitzada de dilluns a divendres, actualment només obri dues hores un dia a la setmana.
A més, la representant de GxF i PSOE ha indicat que amb l’entrada en vigor de la Llei d’Habitatge de les Illes Balears aquestes oficines passaran a assumir un nombre considerable de noves funcions com la d’assessorament jurídic i tècnic a les persones físiques en el procés d’accés a l’habitatge i en general en tots els procediments de lloguer i compra d’immobles per ús residencial. Així mateix també farà les funcions d’assessorament en matèria de lluita contra la pobresa energètica.

Esmena al pressupost per garantir l’atenció de l’IBAVI
Tur ha subratllat que el Govern no pot justificar la retallada de cobertura i horaris de l’IBAVI en les disponibilitats econòmiques perquè el pressupost del Govern per a l’any en curs va incorporar una esmena de la diputada formenterera per un total de 30.000 euros destinats a ampliar-ne la cobertura, a més d’altres 35.000 euros perquè aquest organisme porti a terme la segona fase d’estudi i diagnosi sobre les necessitats residencials de l’illa.
Per tot això, Sílvia Tur ha sol·licitat la compareixença al Parlament de la directora gerent de l’IBAVI, Maria Antònia Garcias, per tal que doni compte dels plans del Govern per acomplir dels acords compromesos per Formentera.

About Author

Comments are closed.

background