15 denúncies per captures fora de temporada a les reserves marines de Balears

Inspectors i guardapesques del Servei de Recursos Marins han interposat, en el que duem de 2020, un total de 15 denúncies per capturar verderols i raors fora de la temporada de pesca. En tots els casos, les captures han estat decomissades i donades a centres benèfics o destruïdes in situ.

Majoria d’infraccions as Freus
La majoria de les actes d’infracció aixecades per la captura de verderols s’han produït en la Reserva Marina dels Freus de Formentera i Eivissa, encara que també s’han detectat captures il·legals a la resta de reserves marines de Balears. Entre els motius de les denúncies, es troben l’incompliment de la talla mínima exigida, la pesca durant la temporada de veda o en zones no permeses.
Quant a les denúncies relatives a les captures de raors, la causa majoritària d’aquestes és haver pescat en zones on no està permès.
La Direcció General de Pesca i Medi Marí és l’encarregada de tramitar aquestes denúncies. Pescar fora de les zones permeses o fora de temporada es considera una infracció greu i es pot sancionar amb fins a 30.000 euros.

About Author

Comments are closed.

background