TOP
El servei d’ajuda a domicili s’adapta a les necessitats concretes de les persones al seu domicili.

172 mil euros per al servei d’ajuda a domicili per a dependents

El Govern ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Conselleria balear d’Afers Socials i el Consell de Formentera per gestionar el servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de dependència. La Conselleria destinarà un total de 172.170 euros per cobrir un total de 9.000 hores de servei acordades entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2024.

Finalitats
El servei d’ajuda a domicili és un dels serveis al qual es pot accedir a través del reconeixement de la situació de dependència, que gestiona la Conselleria balear d’Afers Socials. Es tracta d’un servei que permet l’atenció professional de les persones grans al seu domicili, en el seu entorn, mentre no siguin necessaris serveis més específics com pot ser una residència o atenció 24 hores.

És un servei que s’adapta a les necessitats concretes de les persones al seu domicili i, a més, és compatible amb altres serveis com el servei de teleassistència i és complementari al Centre de Dia. D’una banda, preveu la prestació de tasques relacionades amb les necessitats de la llar (neteja puntual, fer el llit, menjar i rentar la roba) i, de l’altra, s’ocupa de la cura personal (ajudar amb la higiene i a vestir-se i desvestir-se).

Compartir

PROGRAMES