TOP
Restes d’orgànica procedents de l’hostaleria. CAIB

6,5 milions per millorar la gestió dels residus a Balears

Les Illes Balears rebran 6,5 milions d’euros dels fons europeus NextGeneration per a millorar la gestió dels residus.

Es tracta de la segona partida de fons que el ministeri de Transició Ecològica destina a aquests processos. En la primera, la nostra comunitat va rebre 15,5 milions d’euros que es van destinar a una convocatòria d’ajudes dirigides als consells insulars, ajuntaments, mancomunitats, consorcis de residus i gestors de residus concessionaris d’instal·lacions de titularitat pública.

El pes del turisme quant a residus
Aquesta segona partida manté els criteris de distribució de la primera. Per tant, l’Estat continua acceptant les reivindicacions de la conselleria de Medi ambient en el sentit que tingui més pes la quantitat de residus que es generen a cada territori que no pas la població censada. D’aquesta manera, comunitats on el pes del turisme és més elevat veuen compensat el fet que es veuen obligades a gestionar un volum de residus per càpita més elevat.

En aquest sentit, cal recordar que l’any 2019 la diferència entre l’agost, mes de màxima generació de residus, i el de mínima generació, gener o desembre, fou del 161% a Formentera i Eivissa, del 154% a Menorca i del 35% a Mallorca.

Projectes en quatre línies
Els fons podran subvencionar projectes que coincideixin amb aquestes quatre línies: Implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus. Construcció d’instal·lacions específiques per al tractament dels bioresidus recollits separadament. Construcció de noves instal·lacions de preparació per a la reutilització i el reciclatge d’altres fluxos de residus recollits separadament. I inversions relatives a instal·lacions de recollida, triatge i classificació.

Els projectes objecte de finançament, han d’haver-se iniciat en una data posterior a l’1 de març de 2020 i el termini d’execució ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de maig de 2026.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES