Adjudicada la redacció del projecte de millora del sanejament a Formentera

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental l’ha concedida a l’empresa Gradual Enginyers SL per un total de 48.000 euros. L’import màxim del contracte era de 71.400 euros i es van presentar set empreses, segons ha recordat la Conselleria de Medi Ambient. La xarxa de sanejament general engloba les estacions de bombament i les conduccions que transporten l’aigua residual des de la xarxa municipal fins a la depuradora.

About Author

Comments are closed.

background