TOP
Està previst que el servei comenci els pròxims mesos, una volta resolt el període per a l’adquisició dels equips i la contractació del personal. PZ

Adjudicat inicialment el contracte de recollida de residus i neteja a PreZero per 28,2 milions

La Junta de Govern del Consell ha aprovat avui la proposta d’adjudicació inicial a l’empresa PreZero del contracte mixt de serveis de recollida i de residus, de neteja viària i de platges, conservació i manteniment de zones verdes i explotació del punt verd.

La proposta d’adjudicació del contracte per als pròxims vuit anys, prorrogable dos anys més, s’ha aprovat per un import de 28.233.965,12 (sense IVA). Ara l’empresa proposada té deu dies per presentar la documentació requerida i després s’ha d’aprovar pel Ple del Consell.
Està previst que el servei comenci els pròxims mesos, una volta resolts els tràmits administratius i el període transitori per a l’adquisició dels equips i la contractació del personal per part de l’empresa.

Un servei actualitzat a la realitat de Formentera
“Amb el nou contracte adaptam el servei de recollida de residus i neteja de Formentera que es trobava obsolet per a les actuals necessitats de l’illa, i que, a més, ha de suposar una notable millora per als nostres ciutadans i els turistes que ens visiten”, ha assenyalat el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur. “El nou servei també ha de ser un avanç important en l’objectiu marcat per la Llei de residus i sòls contaminats, que determina que el pes del residu reciclable ha de ser el 50% del total”, ha apuntat el titular de Medi Ambient, que ha incidit en el fet que, a la volta, s’ha de treballar en la conscienciació i responsabilitat ciutadana per generar menys residus i dipositar els que es generen als llocs adequats i en els horaris establerts.

Renovació de vehicles, maquinària i contenidors
El nou contracte preveu la renovació de la flota de vehicles. Els equips de granat manual disposaran de vehicles elèctrics amb sistema de neteja d’aigua a pressió que permetran eliminar taques de forma immediata sense necessitat de mobilitzar els equips especialitzats.

Pel que fa als contenidors, es renova la totalitat dels de superfície i es fan més accessibles a persones amb mobilitat reduïda o funcional. A més, es preveu la instal·lació de pedals als actuals contenidors soterrats.
Les freqüències de recollida de residus s’augmenten per a totes les fraccions i s’amplia la recollida de la fracció orgànica en contenidor per a la ciutadania.

Platges i zones verdes
A les platges s’incorpora nova maquinària que permetrà la seva neteja manual i mecànica, fins i tot la retirada de microplàstics de l’arena. S’incorporaran també noves papereres de platja que incrementen el nombre de fraccions de recollida selectiva.

Pel que fa al manteniment de zones verdes i desbrossament de camins rurals, s’augmenten els mitjans personals i materials. Com a novetat, es mecanitza el desbrossament mitjançant tractor amb braç especial.

Deixalleria
A la deixalleria es planteja crear nous espais que permetin la preparació per a la reutilització i donar una segona vida als nostres residus.
Així mateix, es preveu la instal·lació de plaques fotovoltaiques (fins a 94,77 KWp) per garantir el subministrament energètic de la instal·lació, la recàrrega de tots els vehicles i de la maquinària adscrita al contracte que és en gran part elèctrica.

Recollida selectiva
El nou contracte inclou una recollida de les fraccions de rebuig, paper i cartó, envasos lleugers, vidre, la recollida porta a porta de paper cartó comercial per a grans productors, la recollida porta a porta a mitjans i grans productors de matèria orgànica i la recollida porta a porta dels carrers de vianants des Pujols. A més, inclou la renovació de les papereres de l’illa amb separació de recollida selectiva.

En general, s’incrementaran els mitjans materials i humans per millorar les freqüències de prestació de servei, i s’ajustaran a la temporalitat i la demanda.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES