TOP
Far de la Mola. Font: APB.

Adjudicat per 11 anys el nou restaurant del far de la Mola

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat en diferents sessions celebrades recentment l’elecció de les solucions més avantatjoses dels concursos públics convocats per a la gestió dels establiments per a serveis turístics al far de la Mola (Formentera), el far d’Artrutx (Menorca) i el far de Formentor (Mallorca), amb la qual cosa s’atorgarà la corresponent autorització per a l’explotació d’un servei de bar-cafeteria-restaurant a cadascun d’ells.
Els fars de Formentor i d’Artrutx fa anys que ofereixen aquest servei al públic a través de diferents autoritzacions i concessions i són reconeguts per estar ubicats a zones d’alt valor paisatgístic. S’hi afegeix ara el far de la Mola de Formentera.

Dos edificis i 11 anys
Quant a la concessió al far de la Mola de Formentera s’hi inclouen dos edificis de 117,1 metres quadrats en una parcel·la de 872 metres quadrats. D’aquests, el concessionari destinarà el 30% a zones verdes. La taxa anual d’ocupació ascendeix a 17.219 euros, a la qual cosa se sumaran 5.000 mil euros de millora oferta per l’empresa adjudicatària i el 4% de la facturació. La concessió s’atorga per un termini d’11 anys a Something Inversions SL. Aquesta empresa amb seu a Vila compta amb tres administradors solidaris, dos formenterers, José Costa Escanellas (de can Paya) i Marcos Ribas Torres (de ca na Platera) a més d’un empresari eivissenc, Vicente Torres Planells.
En el cas del far de Formentor, es tramitarà l’atorgament d’una autorització d’ocupació temporal de diverses dependències (estades a l’edifici del far, dependències annexes, garatge, local on s’ubicava el transformador i el magatzem sota el mirador) amb una superfície total de 636,5 m2 a l’empresa Col·laboradora Hostalera 1. La quantia anual de la taxa d’ocupació ascendeix a 32.153 euros. L’adjudicatària ha ofert una millora anual de 110.000 euros, a més del 4% de la facturació exigit als plecs del concurs. La durada de l’autorització serà de tres anys.
D’altra banda, pel que fa al far d’Artrutx, que es tramitarà a favor de l’empresa Laguna Gardens, es contempla l’ocupació durant tres anys d’estades a l’edifici del far, casa del suplent, magatzem, dependències annexes, així com una superfície descoberta adjacent al far per al seu ús com a terrassa. La quantia anual de la taxa d’ocupació exigida als plecs ascendeix a 11.280 euros. A aquesta quantia, Laguna Gardens afegirà una millora de 15.431,87 euros, a més del 4% de la facturació.

Compartir

PROGRAMES