TOP
Les ajudes són per valor de 3.500.000 d’euros per aquest 2021. Foto: CAIB

Agricultura convoca ajuts per a la creació d’empreses de joves agricultors

La conselleria balear d’Agricultura ha convocat els ajuts per a la creació d’empreses de joves agricultors per valor de 3.500.000 d’euros per aquest 2021. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de novembre.

22 milions d’ajudes en cinc anys
Així mateix, s’ha publicat la resolució de concessió de les ajudes de l’any 2020, convocades per un valor de 3.000.000 euros. En total, els beneficiaris amb dret a ajuda ascendeix a 74. Entre el 2016 i el 2020, s’han incorporat al sector primari un total de 688 joves.
En total, entre els anys 2016 i 2021, s’han destinat 22 milions d’euros a aquesta convocatòria. La previsió inicial per aquest període era de 10.877.262 d’euros. Aquest increment de fons de la CAIB a aquesta línia demostra l’aposta clara per la incorporació de joves.

Relleu generacional
Entre els requisits per optar a aquests ajuts, cal tenir complerts els divuit anys i no haver-ne fet quaranta-un a la data de presentació de la sol·licitud de l’ajuda, i presentar un pla empresarial que haurà de preveure uns ingressos agraris mínims de 12.000 euros anuals abans dels cinc anys, a comptar des de la concessió de l’ajuda.
L’objectiu d’aquestes ajudes és el rejoveniment de la població activa agrària, fomentant un relleu generacional que contribueixi a la millora de la competitivitat i la dinamització del sector.

Assessorament del Consell
Des de l’àrea d’Agricultura del Consell, situada al Centre Antoni Tur “Gabrielet”, s’ofereix assessorament específic per a les persones interessades a demanar aquestes ajudes. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 14 h i també a mitjançant el correu electrònic agricultura@conselldeformentera.cat

Compartir

PROGRAMES