TOP
Banyistes gaudeixen de la platja de Migjorn, l’estiu de 2019.

Alejandra Ferrer: La modificació de la Llei de Turisme requereix un consens autèntic i la participació de Formentera

Aquesta setmana s’ha presentat a FITUR una nova modificació de la llei de turisme de les Illes Balears, que, pel que coneixem, vol introduir un capítol de mesures d’economia circular i de millores en les condicions laborals que hauran d’aplicar els establiments d’allotjament compresos en els grups d’hotels, hotels de ciutat, hotels apartament, hotels rurals, així com els establiments d’allotjament que voluntàriament hagin obtingut una classificació d’estrelles.
La circularitat defensa la millora de l’eficiència en l’ús dels recursos i el tractament dels residus, així com les activitats, inversions, accions, protocols i mitjans humans, materials i econòmics, necessaris per a aconseguir-los. I per tant promou un desenvolupament sostenible en totes les seves vessants (econòmica, ambiental i social).
La modificació de la Llei proposa millores laborals en un sector altament feminitzat, que impliquen una disminució de les càrregues i unes condicions més justes i que previndran patologies i accidents laborals.
Amb aquests punts, amb els que la Llei ha estat promocionada, hi estem absolutament d’acord des de Gent x Formentera. La sostenibilitat, entesa en el sentit més ampli, sempre ha estat la nostra guia a l’hora de plantejar polítiques a la nostra illa.
Ens motiva la defensa del territori i de les petites empreses turístiques familiars, que sempre ha estat el veritable motor econòmic de la nostra illa; la defensa de les millores laborals i la defensa d’un turisme respectuós amb el que som, amb la nostra natura, però també amb les nostres tradicions; la defensa de que hem de promoure la capil·laritat econòmica i el repartiment dels beneficis de l’economia generada pel turisme, que no pot quedar en mans d’uns pocs o de fons d’inversió que no coneixen ni respecten Formentera.
Desitjam que un turista se senti com a «convidat», acollit pel seu «amfitrió» que, orgullós, comparteix el millor de la seva terra.
Aquesta és la Formentera que volem. Una Formentera que ha lluitat i treballat dur per ser com és, segura de com vol ser, i que ho vol defensar per si mateixa sempre que calgui explicar qui som i què volem.
Les Illes Balears són una comunitat formada per realitats molt marcades pel fet insular propi, amb trets comuns i alhora trets diferenciadors que ens fan únics i al mateix temps contribueixen a la riquesa de l’arxipèlag en el seu conjunt.
Per tot això, hem assistit perplexos a una presentació mediàtica, fora del territori illenc, d’una llei de cabdal importància per Formentera on no ens ha tingut en compte ni com a illa, ni com a institució insular, ni com a partit que dóna suport al Govern, encara que això es veu que al PSIB i a na Francina Armengol se’ls oblida.
Modificar una llei turística en un entorn turístic format per illes diverses, per part d’un Govern que rep el suport de partits també diversos, i fer-ho sense tenir en compte aquesta diversitat, és una forma de fer amb la que no hi podem estar d’acord.
I presentar aquesta modificació a Madrid, i no a les illes, quan els canvis ens afectaran aquí, i fer-ho en un escenari com el de FITUR, que és més un aparador turístic que un fòrum per debatre sobre sostenibilitat, ens fan pensar que haurem d’estar atents a la lletra petita.
Estem a favor d’obrir un debat profund sobre els efectes perniciosos del nostre model turístic actual, temes que a Formentera fa molt de temps que ens ocupen i preocupen: la regulació dels fondejos, el trànsit marítim en aigües de Parc Natural, la saturació de visites d’un sol dia, la saturació damunt les nostres carreteres, els preus i disponibilitat dels habitatges, l’oferta complementària, entre d’altres. I no sols als establiments hotelers, que en el cas de Formentera són majoritàriament explotacions familiars a les que una legislació pensada per una altra realitat turística pot afectar de forma desfavorable.
Des de GxF sempre estarem al costat de regulacions que impliquin millores socials, laborals i mediambientals. I creiem que centrar el debat turístic en les condicions de feina i en la bona gestió dels recursos és una passa endavant que volem que s’acabi consolidant.
Però no hem d’oblidar qui som, les nostres particularitats i la necessitat d’un consens autèntic sorgit d’una escolta sincera i activa, i un respecte pel que som i pel que volem ser cadascuna de les illes.
Com a partit insularista reclamarem que s’escolti Formentera en aquesta i qualsevol altra modificació de llei que ens afecti.

Alejandra Ferrer
Vicepresidenta primera i consellera de Turisme
Membre de l’executiva de GxF

 

Els comentaris publicats a la secció d’Opinió no representen el parer de Ràdio Illa. Aquest mitjà no es fa responsable de les opinions que són recollides en aquesta secció. Ràdio Illa es reserva l’opció de publicar parcialment el text o a no fer-lo públic en el cas de vulneració dels drets fonamentals.

Si voleu fer arribar un article per ser publicat a la secció d’Opinió, adreçau-vos al correu electrònic info@radioilla.cat. Juntament amb el text cal que ens envieu el nom complet, número de DNI o NIE i número de telèfon.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES