Almenys 221 embarcacions han fondejat malament durant l’estiu a Formentera

El servei de vigilància de la posidònia ha dut a terme, durant aquesta temporada, un total de 93.207 actuacions a les Balears. Del conjunt d’aquestes actuacions, 7.745 corresponen a aquelles embarcacions que han estat informades pel servei; 6.467 a les assessorades, és a dir, a les que han contactat directament per saber si anaven a fondejar correctament o no; i 73.301 a comprovació del fondeig, de les quals se n’han hagut de moure 5.694, és a dir, un 7, 8 % de les que s’han comprovat.
A Formentera, les cinc embarcacions del Servei han dut a terme 36.473 actuacions, 766 de les quals correspondrien a informacions i 154 a assessorament. Un total de 35.332 embarcacions han estat comprovades, de les quals se n’han hagut de moure 221 perquè no es trobaven correctament fondejades.
Les tres embarcacions d’Eivissa han dut a terme 7.447 actuacions, de les quals 963 corresponen a informar les embarcacions; 405 a assessorar-les i 5.321 a comprovar si estaven ben fondejades o no. D’aquestes, se n’han hagut de moure 758.
En el conjunt de les Balears, els agents de medi ambient han realitzat enguany 99 sortides i han aixecat 71 actes. Cal recordar que els agents de medi ambient i la Guàrdia Civil són els cossos competents en matèria sancionadora.

Embarcacions concentrades a finals de juliol i agost
El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha volgut agrair la tasca del personal del Servei durant aquesta temporada, marcada per la seva adaptació a noves mesures derivades de la situació sanitària. Mir ha destacat el fet que, enguany, les barques que s’han hagut de moure han suposat menys de 8 % de les comprovades, dos punts per sota de l’any passat. «Aquesta dada ratifica que la consciència ciutadana envers la conservació de la posidònia és cada vegada major, un fet molt positiu i que demostra que la tasca que fa quatre anys que realitza aquest servei funciona i cada any és més eficient».
Mir ha incidit també en què, durant aquesta campanya, el número d’embarcacions s’ha concentrat sobretot a finals de juliol i en el mes d’agost, el que ha fet que les actuacions, en termes absoluts, hagin estat lleugerament inferiors a les realitzades l’any passat. Cal tenir en compte que, fins al 21 de juny, l’estat d’alarma va estar vigent, fet que ha provocat també que no hi hagués tantes embarcacions de gran eslora i internacionals.
Enguany, el servei de vigilància de posidònia va començar a totes les illes el primer de juny i ha finalitzat el 30 de setembre. És la quarta temporada en què aquest servei es posa en marxa amb 15 embarcacions dedicades únicament a la vigilància de la posidònia. A aquestes, cal sumar-hi les embarcacions de suport de les reserves marines, dels espais naturals protegits, de la Guàrdia Civil i els agents de medi ambient.

Submergibles
Enguany, el Servei ha comptat amb el suport de 14 unitats ROV submergibles adquirits per Red Eléctrica Española (REE) i cedits la Conselleria de Medi Ambient i Territori, cosa que ha permès controlar amb més precisió els fondejos. Per adaptar-se a les mesures de seguretat sanitària per la COVID-19, en comptes de repartir fulletons, el personal del Servei ha informat a partir de codis QR.

Mir reclama a l’Estat més inversió
Finalment, Mir ha insistit en la necessitat que l’Estat inverteixi, a través del Fons per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, en la conservació dels ecosistemes marins i, en especial, de la posidònia, una demanda que ja va traslladar a la darrera sectorial de Medi Ambient amb el Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

About Author

1 comentario

  1. susana braggio costa on

    Ahora lo dicen???nos toman el pelo???siempre igual, primero el desastre y luego las lágrimas…

background