TOP
Una parada de la Fira Artesanal de la Mola. Foto: CIF

Ampliat el termini de les ajudes per a autònoms i petites empreses

El termini per sol·licitar les ajudes per a autònoms i petites empreses de Formentera, dotades amb 630.000 euros, s’allargarà fins al 30 d’abril (inclòs) i no el 20 d’abril, com s’anuncià inicialment. El BOIB d’ahir 30 de març, anuncià aquest ajornament, produït per una errada en la redacció de la convocatòria original, en què no constava “l’extracte de les bases reguladores”. Corregida aquesta incidència, ara els interessats disposen de 10 dies més per fer arribar les seves sol·licituds.
Des del Consell de Formentera s’ha indicat que aquesta ampliació de la demora “no suposa cap retard en les resolucions de les sol·licituds” que s’han registrat fins ara, ja que “es van tramitant a mesura que van arribant”.

Tipus de negocis
Les ajudes es divideixen en tres línies. La primera és de 1.500 euros, a la qual poden optar els autònoms dels mercats o parades que fan venda sense establiment i hagin estat donats d’alta tres mesos com autònoms des del 14 de març de 2020 fins al gener de 2021; la segona és de 2.500 euros per als sol·licitants que tenguin establiment i hagin estat donats d’alta com a empresaris entre tres i sis mesos; i la tercera, de 3.500 euros, és per als sol·licitants que hagin estat oberts sis mesos des de l’estat d’alarma.
La quantia màxima d’ajuda que pot rebre la persona física o jurídica privada sol·licitant serà en el primer cas de 1.500 euros; en el segon cas, de 5.000 euros si el sol·licitant té dos establiments; i en el tercer cas, de 7.000 euros, si el sol·licitant té dos establiments.

Requisits
Els demandants han de tenir els centres de treball i el domicili fiscal a Formentera; han de tenir com a màxim deu treballadors de mitjana anual; que no superin els 600.000 euros de facturació anual; tenir uns beneficis declarats inferiors als 35.000 euros per l’any 2020 o haver sofert una minva en la facturació del 35 % com a mínim en l’exercici de l’any 2020 respecte de l’any 2019.
No podran optar a les ajudes d’aquesta convocatòria els sol·licitants que se’ls hagi concedit l’ajuda de la convocatòria extraordinària per la covid de juliol 2020.

Informació sobre les ajudes en línia
Per facilitar l’accés a aquestes ajudes i resoldre qualsevol dubte, el Consell ha habilitat un servei d’informació i atenció a la ciutadania al 971.32.10.87. Així mateix la PIMEF també ofereix assessorament gratuït, laborables de 9 a 14 h, al telèfon 971.32.25.20.
Les persones interessades poden sol·licitar les ajudes a través de l’Oficina Virtual d’Atenció CiutadanaOVAC. La informació i les bases també es troben al web de l’OVAC.

Compartir

PROGRAMES