TOP
El port de la Savina amb el ferri Nixe, de Baleària, al fons. Foto: APB.

APB: els ferris de línia han de fer les maniobres d’un en un als ports de la Savina i Vila

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha aprovat l’ordenança per la qual s’estableix l’ordenació i l’assignació d’atracaments als ports d’Eivissa i la Savina. Aquesta nova programació implica que els bucs d’aquesta línia regular realitzaran les maniobres d’un en un a les Zones de Navegació Restringida properes als atracaments assignats a aquesta línia a cadascun dels ports. Amb aquesta nova mesura es millora la seguretat en el trànsit portuari i s’evitaran les esperes que s’esdevenien la temporada anterior.
És la primera vegada que es realitza una programació d’escales a la línia regular Eivissa – la Savina, aplicant els nous criteris de seguretat per a aquest trànsit a la zona de servei als dos ports.

La Zona de Navegació Restringida del port de la Savina. Font: APB.

Col·laboració entre organismes
L’aplicació d’aquests nous criteris a la programació d’escales de la línia regular Eivissa – la Savina, la de més trànsit del país, ha estat possible gràcies a la col·laboració de les navilieres que operen en aquesta línia, Capitania Marítima d’Eivissa i Formentera, Corporació de Pràctics d’Eivissa i Salvament Marítim, i alineats amb el Govern balear i el Consell de Formentera, que des del mes de juliol de 2021 treballen conjuntament amb els tècnics de l’APB per implementar aquestes i altres mesures que millorin el servei i la seguretat d’aquesta línia regular estratègica per a les Illes Pitiüses.
El passat 8 d’abril de 2022 va començar en fase de proves aquesta nova programació que a partir de l’entrada en vigor de la nova ordenança s’implementarà seguint una tramitació prèvia de compliment obligat en els terminis que determina aquesta ordenança.

Compartir

PROGRAMES