TOP
La taxa ha experimentat un augment d’1,2 punts.

Augmenta la taxa de criminalitat a Formentera

Segons dades del Ministeri de l’Interior, la taxa de criminalitat ha crescut a Formentera els darrers 12 mesos, registrant 51,1 infraccions penals per cada 1.000 habitants censats, cosa que representa una pujada en 1,2 punts respecte al trimestre anterior.
La taxa de criminalitat, en canvi, ha disminuït dues dècimes a l’illa d’Eivissa, tot i que segueix sent l’illa amb la taxa més elevada de la comunitat, situant-se en les 90,8 infraccions penals per cada 1.000 habitants censats en el darrer any.
En el conjunt de les illes, la taxa de criminalitat ha minvat durant els últims 12 mesos i se situa en les 67,5 infraccions penals de mitjana per cada 1.000 habitants censats a la comunitat.

Compartir

PROGRAMES