TOP
El 2020 l’edat de jubilació s’estableix a 65 anys i 10 mesos.

Augmenta l’edat de la jubilació

Els treballadors que vulguin jubilar-se el 2020 amb el 100% de la pensió, i no hagin cotitzat 38 anys i mig, hauran de tenir complerts 65 anys i deu mesos, d’acord amb la reforma de les pensions acordada pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero i els agents socials el 2011.
La reforma va establir un període transitori des de 2013 fins a 2027 per elevar l’edat de jubilació de 65 a 67 anys. Cal recordar que Espanya és un dels estats europeus amb un retir més tardà, juntament amb Alemanya, Dinamarca, Itàlia i Portugal.

Horitzó 2027
A partir del 2027 caldrà acreditar 38 anys i mig cotitzats per jubilar-se amb 65 anys, l’actual edat ordinària de jubilació. La jubilació anticipada és ara dos anys inferior a la jubilació ordinària i el 2027 acabarà establerta entre els 63 i els 65 anys en funció dels anys cotitzats.
Finalment, els jubilats que continuïn treballant per compte propi sols cobren el 50% de la pensió i només és possible rebre el 100% i continuar treballant si s’és autònom.

Compartir

PROGRAMES