Augmenta per sobre d’un 25% la pressió de trànsit en algunes carreteres de Formentera

La circulació de vehicles ha crescut en totes les carreteres de l’illa, en algun cas fins a un 26%, com a Cala Saona, i només es registra l’excepció del tram entre es Pujols i ses Salines, on s’ha reduït un 4% la intensitat mitjana diària del trànsit.
Són dades que s’extreuen de l’informe de mobilitat que ha realitzat el Consell entre els dies 3 i 15 d’agost de 2017, quan es registra una major demanda de la xarxa viària.
D’acord amb aquestes xifres, els augments van del 2 al 26% segons la via. El increment més gran, amb un 26%, s’ha registrat, com dèiem, a la carretera de Cala Saona, seguida de la via que va a la Mola, la PM-820, on el creixement arriba al 23%.
En canvi s’han registrat creixements més moderats a les carreteres de la Savina amb un 5%, Es Pujols amb un 2% i Sant Ferran amb un 7%.
En aquestes dades s’ha computat, tant el trànsit de cotxes i motos, com d’usuaris d’autobusos, taxis i bicicletes i reflecteixen que la pressió de vehicles ha augmentat considerablement des de l’anterior estudi realitzat l’any 2009.
De fet, l’any passat, la població de Formentera va créixer un 8% i el nombre de vehicles censats ho va fer en un 3,5%. Si es té en compte l’estimació que, a més, circulen per l’illa 8.000 motos de lloguer i 2.000 cotxes, la mitjana de vehicles per cada mil habitants se situa en 675, molt per sobre de la mitjana estatal que és de 479 vehicles per cada mil habitants.

About Author

background