TOP
Els anys 2019-2020 es van atendre un total de 821 famílies.

Augmenten un 48% els ajuts destinats a famílies en situació de vulnerabilitat energètica

La Conselleria d’Afers Socials, així com la Conselleria de Transició Energètica, han destinat 400.000 euros a Càritas Mallorca, Càritas Menorca, Creu Roja i l’Associació Pa i Mel per atendre la pobresa energètica de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica de Balears. Són 130.000 euros més, un 48%, que el que es va destinar durant els anys 2019-2020, que va permetre atendre un total de 821 famílies i donar un total de 2.063 ajuts econòmics.
Aquestes entitats s’encarregaran de gestionar els ajuts econòmics per cobrir les despeses bàsiques vinculades al subministrament i al consum d’energia de les famílies Balears en situació de vulnerabilitat econòmica.
Aquest augment de la quantia econòmica destinada a pobresa energètica respon a l’augment de la demanda expressada per les entitats socials que treballen en primera fila amb les famílies. Aquesta és la tercera convocatòria de subvencions del Govern per lluitar contra la pobresa energètica.

Objectiu de les subvencions
Es consideren despeses subvencionables les relatives a la cobertura de despeses bàsiques vinculades al subministrament i al consum d’energia (gas i electricitat), les de personal d’atenció directa i les derivades de la gestió i la tramitació dels ajuts econòmics.
A més d’aquestes partides concretes per factures de llum i gas, el Govern contribueix a cobrir les necessitats bàsiques de la població en situació de vulnerabilitat econòmica a través d’altres mecanismes com el Pla de serveis comunitaris, que anualment destina als ajuntaments fins a dos milions d’euros per urgències com, per exemple, no poder pagar el rebut de la llum. Aquests ajuts són complementaris amb la Renda Social Garantida, que reben 3.712 famílies de les Illes amb un import mitjà d’uns 700 euros mensuals, amb més de 100 milions d’euros els destinats des de la seva posada en marxa el 2016.

Des del Govern s’ha destacat també la necessitat d’assolir la sobirania energètica per seguir erradicant la pobresa energètica i abaratir la factura de la llum.

Compartir

PROGRAMES