Cada dia de temporada han accedit al Parc Natural 541 cotxes i 922 motos de mitjana

Entre el 19 de maig i el 30 de setembre d’enguany han entrat al recinte regulat 72.514 cotxes de no residents, el que suposa un descens en 3.901 vehicles respecte el 2016. Pel que fa a motos, han accedit al recinte protegit 123.585, el que també representa una reducció en 21.523 en relació a l’any passat.
En total, en el Parc natural de ses Salines de Formentera, hi ha aparcament per 384 cotxes i 1.132 motos, però hi ha més entrada de vehicles per la rotació que es produeix. Pel que fa als autobusos, l’accés està regulat des del 2016. Pel que fa al servei regular, es manté estable respecte a l’any anterior, realitzant un màxim de 13 expedicions diàries. Respecte a l’entrada d’autobusos de servei discrecional, enguany s’ha registrat un lleuger descens respecte a l’any anterior, passant de 72 a 40 expedicions.

El Consell ingressa més de 166.000 euros per mantenir l’entorn
L’empresa concessionària, Ibifor, ha recaptat poc més de 775.000 euros, uns 102.000 menys que el 2016. D’aquests sous el Consell rep 140.000 euros, i una part variable depenent dels ingressos, que enguany ascendeix a 26.650 euros. Segons la institució insular, aquests sous són reinvertits amb accions de manteniment a la zona del Parc natural, com la millora de la seguretat a les platges o l’arranjament dels camins, a més d’un servei específic de neteja viària i de recollida de residus intensiu.
Cal mencionar que enguany i per segon any consecutiu s’ha prohibit l’entrada als quads per minimitzar els impactes que aquest tipus de vehicles causen i fer més sostenible la conservació del Parc.

Restitució d’umbracles
D’altra banda, la Demarcació de Costes ha tornat a fer una rebaixa en el cànon anual que el Consell li paga per l’ocupació de la zona d’aparcaments. A canvi, el Consell ha de continuar amb la reposició dels umbracles dels estacionaments. L’any passat es va restituir el de l’aparcament de la platja de ses Xalanes (que dóna accés al quiosc Pirata), i enguany es realitzarà una segona fase de reposició d’umbracles.

About Author

Comments are closed.

background