TOP
Quiosc de cala Saona. Arxiu

Cap dels anteriors gestors renova els sis quioscos adjudicats

Avui s’han conegut les propostes d’adjudicació provisional de sis dels vuits quioscos de platja de Formentera per als pròxims sis anys. De moment, i a l’espera que es conclogui el procés, cap dels anteriors gestors ha revalidat l’adjudicació del quiosc, de manera que la gestió de caràcter familiar típica de les darreres dècades deixaria pas a una gestió amb un tarannà més empresarial. En aquesta línia, criden l’atenció les importants ofertes econòmiques que s’han presentat, tot i que en dos dels sis lots no ha set la proposta més elevada la que s’ha emportat el quiosc.
Des del sector de quiosquers de Formentera s’ha declinat fer valoracions concretes, si bé s’ha mostrat sorpresa per les quantitats econòmiques que s’han presentat a l’adjudicació. Alguns dels antics gestors es pregunten quina carta de preus tendran els nous establiments per poder sufragar el cànon anual.
La puntuació per optar a la concessió comprenia tres capítols: l’oferta econòmica (35 punts), el projecte tècnic del quiosc (25 punts) i finalment diversos criteris (40 punts) relatius al medi ambient, als recursos humans o una aportació al servei de salvament i socorrisme, entre altres.

Cala Saona: guanyen amb gairebé 100.000 euros més que la segona oferta
Destaca el cas del quiosc de cala Saona, en què l’oferta que ha guanyat provisionalment s’ha compromès a pagar 173.000 euros anuals, molt per sobre dels 77.000 de la següent proposta. En aquest cas, l’adjudicació és per a una societat radicada a Eivissa amb activitat relacionada amb allotjaments turístics i el seu administrador únic també té interessos en el lloguer d’embarcacions.
Els dos quioscos des Pujols seran gestionats per societats de l’entorn de l’empresari local Ángel Bustos. En el cas de l’antic Bartolito l’oferta guanyadora (60.000 euros) no és la més gran, si bé és la segona millor valorada pel que fa als requisits tècnics del quiosc. En canvi, pel que fa a l’antic People, la proposta elegida és la que ha ofert una xifra més elevada, superant els 70.000 euros, és a dir, ampliant en més de 25.000 euros l’oferta del següent aspirant, que tenia un projecte tècnic més ben valorat.
L’antic quiosquet des caló des Mort, prop des Copinar, tampoc seguirà amb el patró familiar que l’ha caracteritzat les darreres dècades. En aquest cas l’adjudicació provisional ha beneficiat a l’oferta més alta, però que superava per poc la de l’anterior gestor. L’aspirant guanyador, que també ha obtingut una bona puntuació en el projecte tècnic, ha set Tafa Marenglen, una firma que, segons el portal especialitzat en negocis dnb.com, té seu a Gènova i la seva activitat gira al voltant de l’hostaleria.
Així mateix, empresaris italians ja establerts a Formentera s’han emportat altres dos quioscos de la zona de Migjorn i ca Marí: el Lucky i el 62. En el primer cas, l’oferta guanyadora ha set per a una societat administrada per una persona que ja gestiona almenys un negoci de restauració a la Savina; mentre que en el cas del 62, la proposta guanyadora (70.000 euros), que no és la més elevada però representa el doble que la dels anteriors gestors, ha set per a una societat administrada per dos empresaris que ja porten restaurants a l’illa, entre altres localitats, as Pujols.

Sense data per concloure l’adjudicació
Aquestes propostes d’adjudicació ara s’han d’elevar a la Comissió de Govern del Consell de Formentera, que requerirà la documentació pertinent per concloure el procés. Els interessats comptaran amb 10 dies hàbils per presentar-la. Una vegada revisada aquesta documentació, el Consell disposarà de 15 dies més per comunicar la resolució definitiva. Durant aquesta fase, encara hi ha lloc a fer al·legacions, de manera que el procés es podria allargar. Des del Consell no s’ha sabut precisar fins a quan.
D’altra banda, encara es troben en fase de valoració dos quioscos més, ambdós a Migjorn: els antics Pirata Bus i la Franja.

Compartir

Comentaris (3)

  • Vicente Bonet Costa

    Només puntualitzar que la proposta millor valorada per l’antic People és la de l’antic gestor. En aquest cas també s’ha perdut la licitació per l’oferta econòmica.

  • Finselsous

    Se vende islita en el Mediterraneo : vistas espectaculares, cirtnguitos a estrenar, marina privada en laguna restaurada, papeles y licencias al día. Abstenerse clase media. Interesados llamar al Consell Insular de Formenteuro.

Deixa una resposta

PROGRAMES