TOP
Una persona vota en les eleccions locals i autonòmiques de 2019.

Com i on votar diumenge a Formentera

Segons les dades censals, el nombre d’electors a Formentera és de 6.876 persones, a les quals s’han de sumar els residents absents a l’estranger, que són 486.

Horaris i documentació
Els votants que vulguin exercir el seu dret de manera presencial, podran anar al col·legi electoral que els pertoca a partir de les 09 h del matí i fins a les 20 h de la tarda. Per poder votar, és necessari dur al col·legi electoral la documentació que acrediti la identitat, ja sigui DNI, passaport, un permís de conduir amb fotografia o bé la targeta de residència en cas de ser estranger.
Cal recordar que les empreses han de concedir un permís com a màxim de quatre hores dins l’horari laboral a les persones treballadores per anar a votar.

10 meses en tres col·legis
Per a aquestes eleccions, Formentera tindrà un total de deu meses electorals, una més que el 2019, repartides en tres col·legis electorals: el CEIP Mestre Lluís Andreu, el nou CEIP Sant Ferran de ses Roques i el CEIP El Pilar. La nova mesa electoral correspon as Cap de Barbaria, que per volum de població es divideix en dos en aquests comicis.

Consultar el lloc de votació per Internet
A la pàgina web de l’Institut Nacional d’Estadística podem consultar el lloc i la taula on dipositar el vot introduint la província, el municipi i la primera lletra del primer llinatge.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES