TOP
El boig, un dels arcans més anàrquics del Tarot de Marsella.

Com se’ns presenta el futur 2020?

A tots ens agradaria saber que ens oferirà l’any que s’inicia en unes hores, encara que aquesta facultat, la de saber el futur abans que s’esdevingui, sols és a la mà d’alguns escollits.
Serà la vident Isabel una d’aquestes persones? Ho anirem esbrinant segons vagi avançant el 2020 i els seus designis es vagin acomplint (…o no!)

Compartir

PROGRAMES