TOP
Una botella a l’entorn natural. Fotograma del documental ‘Out of plastic’.

Com serà el sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos que arriba el 2021?

Els pressupostos de la conselleria balear de Medi Ambient contemplen pel 2021 una partida de mig milió d’euros per implementar un sistema pilot de dipòsit, devolució i retorn d’envasos reutilitzables i d’un sol ús a Formentera.
Es tracta d’un sistema pioner a les Illes que en altres indrets ha proporcionat un alt percentatge d’envasos reciclats, d’entre el 80 i el 95%.
Com es desenvoluparà aquest projecte a Formentera? En parlem amb en Sebastià Sansó, director General de Residus i Educació Ambiental de Balears.

Compartir

PROGRAMES