TOP
Operaris a la dessalinitzadora.

Comença la remodelació de la tercera línia de producció de la dessalinitzadora

Les obres de remodelació de la tercera línia de producció de la Instal·lació Dessalinitzadora d’Aigua de Mar (IDAM) de Formentera ja s’han iniciat. El projecte, finançat amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) té un pressupost de 330.569,74 euros i un termini d’execució de sis mesos.
L’actuació preveu la instal·lació d’un bastidor d’osmosi inversa de capacitat de 2.500 m³/dia i la substitució de les membranes actuals de 400 ft2 per membranes de 440 ft2. Això, permetrà, d’una banda, que els nous equips instal·lats en l’anterior remodelació (finalitzada el 2017) operin de manera òptima i millorar, a la vegada, l’eficiència energètica de les instal·lacions.
D’aquesta manera, la capacitat de producció d’aquesta línia s’incrementa un 20% passant d’un màxim de 2.000 m³/dia a 2.500 m³/dia.

L’aigua de la xarxa i dels camions cisterna
Cal recordar que l’aigua potable que consumeix l’illa de Formentera és subministrada per l’Agència Balear de l’Aigua a partir de la producció de la IDAM i a través de la xarxa de distribució o dels camions cisterna. Aquesta planta compta amb tres línies de producció d’aigua dessalada, que garanteixen el subministrament i permeten reduir la pressió sobre l’aqüífer de l’illa, actualment en estat de sobreexplotació i salinització.
Actualment, la dessalinitzadora de Formentera disposa de dues línies de producció, renovades el 2015, que produeixen 5.000 m³ diaris i una tercera línia, que és objecte de les actuals millores. Aquesta és la línia més antiga i només opera en casos de demanda elevada, és a dir, bàsicament, els mesos d’estiu.
Aquestes obres es complementaran amb la rehabilitació estructural del dipòsit de la IDAM. L’Agència Balear de l’Aigua ha adjudicat, recentment, la redacció del projecte per un import de 80.159,13 € (IVA exclòs).
El dipòsit va ser construït l’any 2002 i és on s’emmagatzema l’aigua resultant del procés de dessalinització. Té una capacitat de 17.500 m³ i garanteix el subministrament a l’illa. Des que es va construir, no s’hi havia realitzat cap tasca de rehabilitació i, en els darrers mesos, s’hi havien detectat alguns signes d’empitjorament d’algunes parts de l’estructura.

Compartir

PROGRAMES