TOP
Soterrament d’estesa elèctrica al camí d’accés as Caló des Mort. Foto: 7bts

Concedides 25 subvencions per a la rehabilitació de patrimoni cultural

El Consell, a través de l’àrea de Patrimoni, ha concedit un total de 25 subvencions per una quantitat de 210.339 euros per a la rehabilitació del patrimoni cultural de Formentera dins de la convocatòria d’ajudes corresponents a l’exercici de 2020. Per línies d’ajudes, les quantitats són les següents: 100.143,80 € per a rehabilitació de parets de pedra seca, 44.408,53 € per a intervencions en béns del patrimoni cultural i 65.787,48 € per a soterraments de línies elèctriques.

Doble objectiu
La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que aquestes ajudes tenen un doble vessant, “per una banda contribuir a la conservació del nostre patrimoni i d’una altra, que les formentereres i els formenterers se sentin secundats per l’administració i comparteixin la responsabilitat de protegir el nostre patrimoni”.

Dos anys de termini
A la convocatòria de l’any passat es presentaren un total de 30 sol·licituds, de les quals 5 es varen denegar, en la majoria dels casos perquè no s’ajustaven als conceptes subvencionables establerts a les bases. Les persones sol·licitants, una volta rebuda la notificació de concessió, disposaran d’un termini màxim de 24 mesos per dur a terme les actuacions per a les quals han sol·licitat subvenció i per justificar que aquestes s’han dut a terme.

Compartir

PROGRAMES