TOP
El menjador funcionarà com a cuina centralitzada a partir del present curs escolar.

Consell i Educació gestionaran el menjador del CEIP Sant Ferran i oferiran servei a la resta de centres

El Govern ha autoritzat avui la signatura del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i el Consell de Formentera en matèria de gestió del menjador escolar per a aquest curs.

Càtering i cuina per a altres serveis municipals
La finalitat del Conveni és garantir la gestió del servei escolar de menjador al CEIP Sant Ferran de ses Roques com a cuina centralitzada a partir del curs escolar 2022-2023, que també cobrirà el servei d’escoleta, a la volta que es dona servei als centres educatius públics de l’illa que encara no disposin de servei de menjador i manifestin interès en la prestació d’aquest servei en modalitat de càtering.

L’objectiu és optimitzar l’ús de les instal·lacions del centre, que seran emprades per donar servei de menjador a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i hi haurà la possibilitat d’utilitzar també la cuina per a altres serveis municipals, sempre que siguin educatius o socials i es garanteixi i es prioritzi el servei als centres públics d’educació infantil i primària de l’illa que sol·licitin el servei.

Menús generals i especials
En el cas dels centres educatius públics de les Illes Balears, el servei de menjador haurà d’elaborar uns menús generals i especials per a casos específics, tant els derivats de creences religioses com de prescripcions mèdiques (diabètics, celíacs, dietes hipocalòriques, entre d’altres), sempre a requeriment dels pares o tutors, amb els informes mèdics oficials pertinents, i amb l’autorització del centre, sense que això suposi un increment del cost del servei, tenint en compte que el cost màxim diari per cobert (preu del menjar, neteja i cuiner o cuinera) del menjador escolar és el fixat per la Conselleria balear d’Educació per a cada curs escolar.

Compartir

PROGRAMES