TOP
Reunió entre la direcció general d’Agricultura i la Comunitat de Regants per planificar la temporada de reg. CAIB

Detectat un ús indegut de l’aigua de la bassa de reg amb fins “no agrícoles”

La direcció general d’Agricultura i la Comunitat de Regants de la bassa de Formentera han planificat la temporada de reg del 2023, que s’iniciarà el dilluns 15 de maig. S’ha decidit en una reunió celebrada a les instal·lacions de la bassa, i després que s’hagin fet tota una sèrie d’actuacions per millorar la qualitat de l’aigua per al reg agrícola.

Controls per evitar la picaresca
A partir del 15 de maig, TRAGSA farà la revisió dels comptadors per comprovar que el volum d’aigua utilitzat respon al volum d’aigua assignat. La Comunitat de Regants elaborarà un quadrant amb els diferents hidrants amb la superfície, titularitat i cultius per adjudicar un volum d’aigua diari, calculat d’acord amb el temps de reg.
La temporada passada es varen haver de clausurar alguns hidrants per un ús de l’aigua amb fins no agrícoles. “Si aquests casos es repeteixen, està prevista una penalització en funció de la gravetat, per tant, si es fa un ús responsable de l’aigua i s’até a la normativa de la comunitat de regants, estarem davant una campanya de reg bona on tothom podrà fer ús de l’aigua regenerada i tenir una experiència positiva”, ha destacat Fernández.

Millores
Durant l’hivern s’han dut a terme actuacions per solucionar la terbolesa i els sòlids en suspensió, sorgits la temporada passada. S’ha netejat el fons de la bassa, i el canvi dels punts d’entrada i de sortida de l’aigua. Unes actuacions que s’han dut a terme després de diverses reunions entre la conselleria d’Agricultura, el Consell i la Comunitat de Regants. El passat mes d’octubre es varen encarregar les obres de connexió entre la bassa de reg i la dessaladora per augmentar, de manera puntual i extraordinària, el volum de la bassa i millorar la qualitat de l’aigua, ja que l’EDAR de l’illa no genera aigua suficient per omplir-la. Aquestes obres han d’estar acabades aquesta tardor. Segons Fernández, “actualment, la bassa està a un 35% de la seva capacitat, una quantitat superior a l’existent la temporada passada i amb una qualitat molt bona”.

Salinitat en augment a l’estiu
La salinitat de l’aigua sortint està en 800 mil·ligrams, “un grau de salinitat molt positiu, ja que el límit està en 3.000 mil·ligrams, i al fons de la bassa està en 1.200 mil·ligrams”, ha explicat Fernández. Amb tot, amb l’inici de la temporada turística, comença a haver-hi una salinitat major a causa de l’augment de la pressió sobre la xarxa, i de mitjana, se situa en 4.000 mil·ligrams. No obstant això, Fernández ha conclòs que “la bassa encara pot absorbir capacitat de reg i amb la mescla de l’aigua ja existent, la qualitat encara és bona per al reg”.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES