Drets de treballadors, autònoms i empreses arran de la crisi sanitària

El Consell de Formentera recorda que la declaració de l’estat d’alarma arran de la crisi d’emergència sanitària pel Covid-19 suposa un impacte important sobre les empreses i treballadors de l’illa i vol recollir alguns dels drets i també de les mesures adoptades d’àmbit nacional i autonòmic per a informació dels ciutadans de Formentera.
D’altra banda, en l’àmbit de les seves competències, la màxima institució insular està treballant en una bateria de mesures per afavorir la situació de tota la ciutadania de l’illa. Aquestes mesures estaran dirigides principalment a les persones més vulnerables i col·lectius que es trobaran en situació de precarietat. A més, hi haurà mesures relatives als tributs, autoritzacions i llicències.

Empreses, autònoms i treballadors
Cal recordar que en la situació actual les empreses no poden acomiadar els treballadors, que no es poden donar vacances forçades i que aquestes s’han de pactar amb els representants dels treballadors. Si l’activitat de l’empresa continua, es recomana que s’apliquin mesures de flexibilitat laboral com el teletreball o adaptacions de la jornada de treball.
També s’han establert una sèrie de línies de liquidat extraordinària d’operacions a través d’ISBA i ISCO per empreses i autònoms. Si les activitats d’un autònom queden suspeses per l’estat d’alarma o la seva facturació cau més d’un 75% respecte del període de facturació del semestre passat, pot demanar una prestació fins que acabi l’estat d’alarma. A més, durant aquest període cotitzarà a la Seguretat Social. També, s’ajorna el pagament dels deutes tributaris corresponents a les declaracions i liquidacions si el termini de presentació finalitza entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020.

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació
Si una empresa vol interrompre la relació laboral, ha de dur a terme un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), que pot consistir bé en una suspensió del contracte de treball, o bé en una reducció de la jornada. En aquest sentit, cal recordar que les persones fixes discontínues també s’han d’incloure als ERTOS: si encara no han estat cridades quan l’ERTO s’aproven, l’empresa les ha de cridar en la data prevista i incorporar-les a l’ERTO.
Si l’empresa on treballen fa un ERTO, no han de fer res: el SOIB els donarà d’alta de manera automàtica i el SEPE els tramitarà, també automàticament, la prestació.
Els ERTOS s’han de negociar amb els representants dels treballadors i les treballadores, i quan finalitzi tornaran a tenir la situació contractual que tenen ara.
Mentre duri l’ERTO, les persones treballadores tenen dret a prestació per desocupació sense consumir atur. En cas de l’ERTO, el treballador cobrarà el 70% de la cotització mitjana dels darrers 180 dies cotitzats (o del període anterior a la situació d’atur derivada del Covid-19). Es cobrarà durant tot el temps que duri l’ERTO. A més, el treballador seguirà d’alta en l’empresa.
El Govern balear ha habilitat un portal web on els autònoms, empresaris i treballadors es poden informar de tots els dubtes sorgits arran de la nova situació.

Pensionistes
Finalment, els propers dies es farà el pagament de les pensions i des del Consell de Formentera es vol recordar als pensionistes que, com a col·lectiu de risc, han d’evitar les aglomeracions als bancs i que si no és estrictament necessari, no vagin al banc i que és millor treure els diners dels caixers.
Així mateix, s’han de seguir sempre les mesures higièniques de no tocar-se la cara i rentar-se les mans en arribar a casa.

About Author

Comments are closed.

background