TOP
La presentació de les dades ha tengut lloc a la sala d’actes del Consell.

El 46% de visitants de Formentera fins al juliol no ha dormit a l’illa

A Formentera han arribat 289.933 visitants en l’acumulat dels mesos de gener a juliol de 2022. D’aquests, un 54% són turistes (visitants que pernocten a l’illa), és a dir, 157.248 persones; i un 46% són excursionistes (només passen el dia a Formentera), o sigui, 132.685 persones.
Així es desprèn de les dades aportades per l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) i l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i que, per primera vegada, contemplen les xifres de Formentera de forma separada d’Eivissa. Aquesta era una reiterada demanda de la nostra illa i per aquest motiu, avui el conseller balear de Turisme, Iago Negueruela, així com la presidenta del Consell, Ana Juan, i la titular insular del ram, Alejandra Ferrer, han participat en la presentació de la primera remesa de dades, que a partir d’ara es faran públiques regularment i sempre comptant amb les xifres de Formentera.

Cau el nombre d’excursionistes
Pel que fa als turistes (persones que pernocten) que han visitat l’illa en els primers set mesos d’enguany, aquests han augmentat un 24% a Formentera respecte a l’any passat. En comparació amb el mateix acumulat de 2019 (l’any abans de la pandèmia) es mantenen unes xifres similars, segons l’IBESTAT.
Pel que fa als excursionistes, s’observa un increment del 39% amb relació a l’any passat, si bé s’ha registrat una caiguda del 53% per sota dels valors de 2019. De fet, abans de la pandèmia el volum d’excursionistes superava el de turistes a Formentera (2019: 554.000 excursionistes i 297.000 turistes; 2020: 85.000 excursionistes i 145.000 turistes; 2021: 257.000 excursionistes i 289.000 turistes). Aquesta tendència a la baixa del nombre de visitants que no pernocten a l’illa ha set valorada per la presidenta insular, Ana Juan: “Hi ha menys excursionistes d’un sol dia [que el 2019], cosa que és positiva per Formentera, si bé ens queda per analitzar tot el mes d’agost”.

Italians, passen del 40 al 31% 
D’altra banda, les 20.000 enquestes realitzades al port de la Savina també revelen que la majoria dels turistes que arriben a Formentera provenen de l’estranger, un 60% en l’acumulat fins a juliol d’enguany.
Un dels efectes de la pandèmia, destaca l’IBESTAT, ha set el canvi d’aquesta distribució, amb un major volum de turistes espanyols durant 2020, si bé des de 2021 es tendeix a la representació habitual.
En el conjunt d’estrangers, els italians són majoritaris. El pes dels transalpins en el conjunt de turistes és del 40% el 2019, del 22% el 2020, del 27% el 2021 i del 31% en els primers set mesos de 2022.

Despesa: 170 euros per dia i turista
En l’acumulat fins al juliol la despesa total turística ha set de 143,43 milions d’euros a Formentera. Aquests valors han augmentat un 44% respecte de l’any passat. En comparació amb l’any 2019, la despesa total fins al juliol se situa un 19% per sobre a Formentera.
La despesa diària per turista fou de 170 euros a Formentera en l’acumulat fins al juliol, una xifra superior a la mitjana balear (163 euros). La despesa diària per turista ha augmentat substancialment respecte al mateix període de 2019, un 6,2%, ja que abans de la pandèmia era de 162 euros.
Pel que fa a l’estada mitjana els primers set mesos de 2022 és de 5,37 dies, xifra que suposa un increment del 13% respecte de 2021 i del 14% respecte de 2019.

Informació que permetrà dissenyar polítiques turístiques
Durant la presentació de les estadístiques disgregades per illes, la presidenta, Ana Juan, ha declarat que es tracta “d’una molt bona notícia perquè aquesta eina ens permetrà tenir un coneixement més exhaustiu dels turistes que ens visiten, dels excursionistes d’un sol dia, que sempre hem dit que Formentera necessita regular, de la despesa turística, així com dels mercats emissors; en definitiva, dades que ens ajuden a dissenyar les polítiques de promoció i que es complementaran amb els del nostre Observatori”.
En la mateixa línia, la consellera insular de Turisme, Alejandra Ferrer, ha agraït que s’hagi atès la demanda de Formentera i ha afegit: “D’aquesta manera podrem obtenir informació més exacta per després determinar la promoció què fem, saber on es gasten els diners els turistes i, per tant, determinar el suport que hem de donar als diferents sectors, una informació que tindrà una repercussió directa en els residents i la seua qualitat de vida”.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES