TOP
Un dels edificis del CEIP Mestre Lluís Andreu.

El CEIP Mestre Lluís Andreu no comptarà amb els dos mestres PT que havia sol·licitat

La conselleria balear d’Educació no destinarà dos mestres en pedagogia terapèutica (PT) al CEIP Mestre Lluís Andreu, tal com sol·licità aquest centre a instàncies de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, que va fer aquesta petició al Consell Escolar de Formentera.
La demanda ve motivada perquè, amb la situació actual de pandèmia, s’han hagut de crear nous grups per reduir ràtios a les classes, de manera que aquest col·legi ha vist disminuïts els professionals que atenen l’alumnat amb necessitats especials, que ara han passat a assumir les tutories dels nous grups.
En comptes dels dos mestres de PT, la conselleria d’Educació ha informat a Ràdio Illa que el CEIP Mestre Lluís Andreu comptarà amb dos grups de PAE (Programa d’Acompanyament Escolar), unes sessions de reforç que s’imparteixen a la tarda amb personal del mateix centre i que s’adreça a l’alumnat especialment vulnerable i en risc d’abandonament escolar.
A més, aquest col·legi d’Infantil i Primària també rebrà l’aportació, compartida a parts iguals amb l’IES Marc Ferrer, d’un PTSC (Professor Tècnic en Serveis a la Comunitat), una figura que des del centre, ajuda a aprofundir en el coneixement de l’entorn, així com en les necessitats socials i educatives de l’alumnat i a identificar els recursos educatius, o d’altres tipus, com ara beques i ajudes, per al seu aprofitament. A més, aquest tècnic també participa en l’elaboració dels programes de seguiment i control de l’absentisme escolar.

“No és suficient”
Fonts del professorat del CEIP Mestre Lluís Andreu consideren que aquest reforç “no és suficient” per satisfer les demandes dels 53 alumnes amb necessitats especials del centre.
A més, recorden que “el PTSC té funcions diferents de les del PT”, que és una figura que dins i fora de l’aula atén a l’alumnat que requereixi un suport especialitzat per assolir els objectius i competències de l’etapa on està escolaritzat. A més, els PT també assessoren als tutors i junts fan les adaptacions oportunes i informen a les famílies.
Sobre la creació de dos grups PAE, les mateixes fonts indiquen que “s’havien demanat més grups” i que aquest reforç “és una ajuda, però tenir dos PT és una altra cosa”, en el sentit que els tutors no comptaran amb reforç i assessorament específic per abordar els casos especials del seu grup.
D’altra banda, Lídia Álvarez, mare d’una filla amb necessitats especials en el centre, ha declarat a Ràdio Illa que “allò que demanden aquests infants amb necessitats especials és ajuda en horari escolar, durant les classes ordinàries, no a la tarda. El que cal és fer feina en favor de l’educació inclusiva”.

Compartir

PROGRAMES