TOP

EL COFIB impulsa la creació de refugis urbans per a sargantes

La direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat s’ha posat en contacte amb els Consells de Formentera i d’Eivissa per sol·licitar col·laboració en el projecte pilot de creació de refugis per a sargantanes al medi urbà, que forma part del Programa de control i erradicació d’espècies invasores (2022-26) finançat mitjançant Fons Next GenerationEU.

Es tracta de crear petites illes urbanes o periurbanes de conservació i protecció de les sargantanes a les Pitiüses, per a la qual cosa cal comptar amb l’acord de Consells i ajuntaments. En aquestes àrees s’han de mantenir unes condicions idònies per a aquesta espècie, afavorint la colonització i manteniment de les seves poblacions i incorporant mesures de gestió per a l’exclusió de depredadors, en especial d’espècies invasores, així com de maneig i canvis en la gestió de l’hàbitat.

D’aquesta manera, a banda de contribuir a la conservació d’una espècie endèmica recentment declarada “Vulnerable” al Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial Protecció, es disposaria d’un recurs educatiu ambiental que es podria visitar i que contribuiria, de manera significativa, a donar a conèixer la importància d’aquesta espècie endèmica i la necessitat d’impulsar mesures de conservació paral·leles al control dels ofidis invasors que ve executant el COFIB des de l’any 2016.

La mesura s’emmarca dins els Programes de Reverdiment Urbà que emanen de l’Estratègia Europea de Biodiversitat 2030 per incrementar la infraestructura verda mitjançant actuacions per restaurar ecosistemes i reduir la fragmentació d’hàbitats i fomentar la connectivitat. Aquests programes pretenen incrementar les àrees verdes riques en biodiversitat i de baix cost de manteniment per l’alta naturalitat i l’alta adaptació al medi i amb això millorar el benestar i la salut de la ciutadania.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES