TOP
Un a màquina per recuperar els envasos.

El comerç formenterer dóna el vistiplau a la prova pilot del SDDR

El passat 11 de maig PIMEF va reunir en la seva seu al sector del comerç i totes les administracions i entitats públiques implicades en la implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) a Formentera amb la finalitat d’acostar postures i acabar de resoldre dubtes perquè el sector pogués pronunciar-se.

El director general de Residus, Sebastià Sansó va voler deixar clar que es tracta d’una prova “pilot” amb intenció de continuïtat en el temps sempre que funcioni. Si no fos així, es retirarà en finalitzar el període de prova.
Sansó va afegir que el motiu d’aquesta prova pilot és que no s’estan complint els objectius de normativa europea i aquesta és una possible manera de començar a assolir-los. També va explicar que el procés de recollida es farà a través de màquines posades al carrer, però que es deixa oberta la possibilitat que algun comerç, sempre de manera voluntària, vulgui realitzar la recollida manual en el seu establiment.
Quant al quadrament del balanç entre diners recaptats i el retornat per cada envàs, el director detallà que hi haurà una persona dedicada exclusivament a aquest treball i que el quadrament es farà amb la periodicitat que decideixin els comerços.

Grans superfícies
També es van tractar altres qüestions com la implantació del sistema en els supermercats de majoristes del polígon de Formentera, així com la seva aplicació sobre les mercaderies d’importació de grans superfícies d’Eivissa que fan repartiment de compra a domicili a Formentera. El Govern va assegurar que aquestes qüestions serien estudiades i treballades entre administració i comerç per a acabar de perfilar-les.

Sense cost per als comerços
També es va explicar que el compromís tant per part del Govern com del Consell és que aquest projecte no tingui costos per als comerços. Per tant, una part del mateix es finançaria des del Govern Balear i la part que impliqui adaptació informàtica dels comerços es finançaria a través dels fons Next Generation destinats a organitzacions empresarials i a les PIMES.
Des del Consell es va garantir que hi haurà també bonificacions en les taxes d’escombraries per als comerços si aquest projecte tira endavant.

En finalitzar la reunió es va acordar deixar uns dies de reflexió i que l’última setmana de maig el comerç es pronunciaria amb la seva decisió. Després de tornar a contactar amb la majoria de comerços afectats en el projecte, PIMEF aquest mateix matí ha comunicat tant al Govern com al Consell el vistiplau per part del sector per a continuar amb el projecte.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES