El Consell avança la campanya de control de moscards i incrementa la freqüència de tractaments

El Consell de Formentera informa que avui comença una nova campanya de control biològic de moscards i quironòmids al Parc Natural de ses Salines, en concret, a la zona de l’estany Pudent, l’estany des Peix i les salines d’en Marroig, que és on es concentra l’aigua dolça i és on es desenvolupen les larves de moscards.
El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que «a causa de les abundants pluges primaverals i l’acumulació d’aigua estancada, hàbitat del moscard, els tractaments s’han avançat a aquesta setmana, i s’augmenta la freqüència de les dos jornades previstes inicialment, a quatre jornades setmanals». Està prevista la realització de 32 jornades per part de dos operaris entre els mesos d’abril i octubre.
El control de les poblacions de moscards i quironòmids es realitza de manera preventiva actuant sobre les larves dels insectes mitjançant tractaments biològics a base de Bacillus thuringiensis Israeliensis que actuen directament sobre les larves.

El tractament amb un agent biològic
El Bacillus thuringiensis Israeliensis és, segons informa el Consell, «un insecticida natural produït per un bacteri que produeix vidres proteics que en ser ingerits per les larves de moscards i altres erugues provoca el trencament cel·lular de l’epiteli gàstric, fet que provoca la mort de l’individu i, per tant, impedeix que arribi a l’edat adulta».
El conseller de Medi Ambient ha aconsellat que la ciutadania prengui una sèrie de mesures a casa seva per evitar possibles focus de mosquits, com «evitar els recipients que puguin acumular aigua estancada; mantenir els nivells de clor adequats de piscines i safaretjos; protegir amb malles mosquiteres els pous i aljubs; vigilar que no s’acumuli aigua a testos i plats o renovar cada dos o tres dies l’aigua dels abeuradors d’animals. I en general evitar la formació de basses i l’acumulació d’aigua dolça estancada».
L’empresa pùblica Tragsa s’encarrega de la campanya de control biològic de moscards i quironòmids, que té un pressupost de 33.909,56 €.
D’altra banda, cal recordar que el divendres passat varen començar els tractaments de desinsectació de paneres als principals nuclis urbans de l’illa. Aquesta campanya contra les paneres té un pressupost de 12.100 euros.

About Author

background