TOP
El procés de selecció es dugué a terme el 2018. Arxiu

El Consell Consultiu informa a favor d’indemnitzar a una policia local

El Consell Consultiu de Balears ha informat a favor que el Consell de Formentera indemnitzi a una agent de la policia local que el 2018 va ser declarada no apta després del resultat de la prova d’actitud psicològica segons publica Diario de Ibiza.

L’afectada va recórrer judicialment, i el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), va obligar a repetir la prova amb una altra metodologia a fi d’aconseguir resultats fiables. Després d’aquesta repetició, el tribunal avaluador va declarar apta a l’aspirant per a ocupar una de les sis places de policia local oferides pel Consell de Formentera.

La reclamació de responsabilitat patrimonial de l’agent es fonamenta en els perjudicis econòmics que va tenir després de la seva exclusió inicial del procés de selecció, ja que si hagués obtingut la plaça en primera instància, la interessada al·lega que hauria pogut ingressar les nòmines corresponents pel seu treball com a policia durant 30 mesos abans del seu nomenament com a funcionària, una suma que ascendiria a uns 112.000 euros.

Així mateix, segons la resolució del màxim òrgan de consulta jurídica de la comunitat autònoma, l’agent reclama també el pagament de gairebé 9.500 euros per les despeses d’allotjament, lloguer, aparcament i despeses que va haver d’abonar durant aquest període basant-se en el fet que la resta d’aspirants no residents a Formentera que van aconseguir plaça el 2018 van tenir allotjament de franc per part del Consell, tal com s’havia previst durant el període de pràctiques de sis mesos. La xifra reclamada ascendeix a un total de prop de 121.300 euros.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES