TOP
Pantalla d’inici del portal d’energia del Consell.

El Consell consumeix tanta electricitat com 500 llars

Els darrers dotze mesos, els equipaments municipals del Consell han consumit 2.967.673 kW, dels quals 416.837 kW corresponen a l’enllumenat públic. Tota aquesta energia és equiparable a la que consumeixen 494 llars i suposa 565,03 de tones de CO₂ emeses a l’atmosfera, que requereixen 154 hectàrees de bosc per ser absorbides. Així, en un rànquing d’eficiència en una mostra d’ajuntaments similars, Formentera ocuparia, de l’1 al 10, el setè lloc. Per al conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz, aquestes són “unes dades són molt millorables”.
Per això, l’àrea de Medi Ambient ha obert un portal d’energia al web del Consell amb informació sobre l’evolució del consum energètic de les instal·lacions municipals i l’enllumenat públic, un sistema de gestió i comptabilitat que ajudarà a racionalitzar el consum, reduir costos i estalviar energia amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica.

Estratègies de millora constant
Per al titular de Medi Ambient, “aquest nou sistema ens permet controlar que els consums i despeses energètiques siguin els correctes; també podem dissenyar estratègies de millora constant, és a dir, proposar línies d’actuació per aconseguir millorar l’eficiència de les instal·lacions; i, a més, ens ajuda a sensibilitzar els usuaris que fan ús de les mateixes i a la ciutadania en general del que s’està fent de cara a aconseguir una Formentera més neta, més verda i menys contaminant”.

Accions per estalviar energia
L’àrea de Medi Ambient ha impulsat els darrers mesos diferents accions en aquest sentit. En primer lloc, Formentera va signar l’adhesió i desenvolupament del Pacte de batlles per al Clima i l’Energia, pel qual es compromet a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables. Així, s’està treballant en la revisió dels comptadors de subministrament elèctric, en el reajustament de la potència contractada en diversos subministraments per adaptar-los al seu consum real, en el monitoratge de les instal·lacions d’energia solar implantades i en el control analític de les despeses en combustibles.
A més, des del passat mes de novembre Formentera forma part del projecte pioner europeu VPP4Island que té com a objectiu facilitar la integració de sistemes renovables, i accelerar la transició cap a una energia intel·ligent i verda.
També s’han impulsat projectes de marquesines fotovoltaiques als aparcaments públics i d’instal·lació de nous sistemes de generació fotovoltaica a instal·lacions municipals, com ara en el camp de futbol.

Auditoria energètica
L’empresa Sistemes de Gestió Energètica de les Illes Balears SL s’encarrega de la implantació d’aquest sistema amb un pressupost de 12.700 euros. Cal recordar que l’article 9 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica recull que les administracions públiques han de dur a terme o han de contractar auditories energètiques que han d’incloure propostes concretes de millores d’eficiència energètica per als edificis que ocupin o dels quals siguin titulars.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES