El Consell convoca noves ofertes laborals

Segons publica el BOIB, el Consell de Formentera cerca candidats en tres processos de concurs oposició per a la creació de diferents borses a fi de cobrir les seves necessitats de personal, amb caràcter tant interí com temporal.
Les tres borses fan referència al perfil d’enginyer tècnic agrícola, tècnic d’ITV i veterinari.
Les persones interessades a optar al concurs oposició d’enginyer tècnic agrícola (del subgrup A2) i tècnic d’ITV (del subgrup C1) tenen fins al 16 de febrer per demanar-ho mitjançant una sol·licitud presentada al Registre General del Consell.
Les persones interessades en la borsa de veterinari (del subgrup A1) tenen de termini fins al 18 de febrer.

About Author

Comments are closed.

background