TOP
El fullet s’ha editat en vuit llengües. Foto: CIF

El Consell edita un fullet informatiu destinat a l’atenció a les víctimes de violència de gènere

L’àrea de Benestar Social, ha elaborat un fullet informatiu destinat a la prevenció i atenció de les víctimes de la violència de gènere a Formentera. El fullet és una eina promoguda pel Servei d’Informació i Atenció a la Dona i s’ha editat en vuit idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià, alemany, àrab i romanès.
En total, se n’han editat 2.000 exemplars en català, 2.000 en castellà i 1.000 en cadascun dels altres idiomes. La difusió s’està duent a terme a diferents punts, com ara la Biblioteca Municipal, l’Espai Dones, l’Hospital de Formentera, l’OAC, el Poliesportiu Antoni Blanc, la Policia Local, la Guàrdia Civil, els punts d’informació turística, el Jutjat de Pau i el SOIB, entre altres.

“Que la llengua no sigui un obstacle”
El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, ha assenyalat que “la reedició d’aquest material es fa amb l’objectiu de donar a conèixer el servei que ofereix el Consell al màxim de dones de la nostra illa, independentment del seu país d’origen, i que la llengua no sigui un obstacle a l’hora de fer-ne difusió; així volem arribar al nombre més gran possible de dones en la prevenció de la violència de gènere a Formentera”.

A banda de la informació bàsica sobre què és el Servei d’Informació i Atenció a la Dona i què ofereix, el fullet conté un seguit de preguntes que identifiquen situacions que pot patir una dona víctima de violència de gènere.

Atenció integral
El Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Consell és un servei específic d’assessorament, amb un programa d’atenció integral a la víctima de violència masclista, en el qual s’ofereix un espai de confidencialitat, escolta activa, respecte i empatia; a més de l’acompanyament i suport en tot el procés de recuperació: atenció social, atenció psicològica específica per a víctimes de violència masclista, atenció psicològica per als fills de les víctimes i assessorament jurídic.
A més, el Servei està en constant coordinació amb la resta de recursos de les administracions per millorar l’atenció a la dona.

Compartir

PROGRAMES