TOP
Instantània d’una votació al ple. JRM

El Consell exigirà a la Delegació del Govern que assumeixi el cost de la retirada de les embarcacions de la migració

El Ple ordinari del Consell Insular de Formentera del mes d’agost ha aprovat amb el vot contrari de l’oposició (GxF i PSOE) una proposta presentada per l’equip de Govern (Sa Unió) per instar a la Delegació del Govern central a les Illes Balears que es faci càrrec de la retirada de les embarcacions de la migració que arriben al litoral formenterer, ja que és la seva competència.

Segons ha explicat la consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental, Verónica Castelló, en la major part de les ocasions les embarcacions que arriben a les costes de Formentera amb migrants irregulars són abandonades i encallades a les platges, o queden a la deriva en zones de difícil accés. A més, el fet que les administracions responsables de la gestió de les barques no disposin dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva retirada “crea un greu problema mediambiental per l’abocament d’hidrocarburs i, a més, deteriora la imatge de l’illa perquè romanen abandonades molt de temps”.

Davant aquesta situació, ha continuat Castelló, el Consell, en un exercici de responsabilitat institucional, ha anat retirant i acumulant les embarcacions a l’Àrea de Gestió de Residus des Cap, assumint un cost econòmic que no li correspon i que la consellera calcula d’entre 500 i 1000 euros per unitat. Avui dia hi ha més de 30 d’aquestes embarcacions a l’espera de ser gestionades com a residus d’acord amb la normativa vigent.

Per això, el Ple insta la Delegació del Govern a les illes Balears al fet que assumeixi els costos reals de la retirada, el transport i la gestió dels residus de les embarcacions arribades a les costes de l’illa. La proposta aprovada també demana a la Delegació a què consigni les partides pressupostàries necessàries per tenir els mitjans materials i personals necessaris per a la retirada immediata de les barques en el moment de la seva arribada i abans que es trenquin en el nostre litoral. Considera a la vegada necessari que s’estableixi un diàleg entre les diferents administracions implicades per coordinar la retirada i gestió d’aquestes barques i, en cas que sigui convenient, signar un acord o conveni amb el Consell perquè aquest realment estigui autoritzat i disposi dels mitjans necessaris per continuar executant aquesta activitat de manera regulada i amb la consegüent contraprestació econòmica pels serveis prestats.

Finalment, el Ple insta el Govern central i a la Unió Europea perquè Formentera sigui considerada territori de primera línia de frontera de la Unió i, per tant, que estigui dotada dels mitjans tècnics i personals necessaris per a evitar la consolidació de la ruta d’entrada irregular d’immigrants, i garantir el funcionament eficaç del Sistema Integrat de Vigilància (SIVE, que detecta a llarga distància embarcacions) i la correcta dotació de la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes. Així mateix, també reclama que les plantilles dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat estiguin completes, comptin amb formació específica, mitjans de prevenció i complements salarials d’insularitat adequats al cost de la vida en aquesta comunitat autònoma.

Des de l’oposició, Sílvia Tur (GxF), ha argumentat el vot negatiu del seu grup assenyalant que dins aquesta proposta es barreja la qüestió del drama migratori amb un assumpte de residus. Segons Tur, el Consell té mitjans jurídics i polítics com per fer-se càrrec d’aquestes embarcacions. En canvi, segons la consellera de GxF, d’allò que es vol parlar en la moció de Sa Unió és del problema d’imatge turística que suposa trobar aquestes embarcacions abandonades al litoral. Tur ha afegit que si la consellera Castelló vol tractar de residus d’una “manera seriosa i sincera”, s’hauria “de preocupar dels vessaments dels milers d’embarcacions que naveguen al voltant de la nostra illa i del trànsit marítim que hi ha entre Eivissa i Formentera”.

En canvi, Rafa Ramírez (PSOE) ha justificat el seu vot negatiu perquè considera que per resoldre aquesta qüestió, el Consell hauria de reprendre la coordinació amb la resta d’administracions amb la finalitat d’abordar la destrucció de les embarcacions i, en aquest sentit, ha recordat que en el passat ja se’n destruïren 28. A més, el socialista ha argumentat el seu vot negatiu per la “demagògia” que suposa que aquesta moció, que també assenyala que cal reforçar els efectius policials, arribi després que fins al 2018, el PP reduís en més de 13.000 els agents dels cossos i forces de seguretat.

Bonificació del servei d’autobús
D’altra banda, l’equip de Govern del Consell ha donat compte de l’acord de la Junta de Govern pel qual es modifica la bonificació del transport regular de viatgers en bus. Segons ha explicat la titular de Mobilitat, Verónica Castelló, el Consell eliminarà a partir de demà divendres, 1 de setembre, la bonificació del transport públic amb autobús als no residents. A partir d’aquesta data. Només els menors de 18 anys, les persones amb discapacitat, els residents a l’illa i les persones que utilitzin el servei d’autobusos de manera recurrent, com els treballadors d’altres illes que es desplacen diàriament a Formentera, gaudiran d’aquesta gratuïtat.

El Consell ha pres aquesta decisió davant la dificultat de poder complir els requisits imposats pel Govern d’Espanya per justificar el cobrament de 429.000 euros que se li concedeixen a Formentera en funció de la seva població empadronada per poder implantar la gratuïtat del transport.

“L’anterior equip de Govern, amb informes dels Serveis Tècnics i Jurídics varen aplicar aquesta bonificació per a tothom en les línies regulars, però no en les turístiques”, ha explicat Castelló. “Aquest agost, els Serveis Tècnics i Jurídics de la casa han alertat al nou equip de Govern que en el seu moment no es va contemplar l’increment de quilometratge i això suposa que a la fi de setembre quedi esgotada la partida econòmica reservada per a cobrir aquesta bonificació del transport públic”, per la qual cosa ha estat necessari restringir aquesta bonificació i deixar-la únicament per a residents, treballadors a l’illa, menors de 18 anys i persones amb discapacitat.

Sobre aquest punt, Gent per Formentera ha presentat una proposta per la via d’Urgència que finalment no ha estat tractada pel Ple pels vots en contra de l’equip de Govern insular.

Consell de majors
Així mateix, el Ple ha donat llum verda a l’aprovació inicial del reglament intern del funcionament del Consell de majors, que té com a objectiu promoure la participació i la col·laboració de les persones majors en les competències atribuïdes al Consell de Formentera i promoure polítiques que tendeixin a una participació més plena de les persones majors en la vida social, cultural, econòmica i política de l’illa. Es tracta d’un òrgan col·legiat de caràcter assessor, consultiu i propositiu.

Un altre punt que s’ha acordat per unanimitat són els festius de Formentera per a l’any 2024. Concretament, seran el 25 de juliol, dia de Sant Jaume, i el 3 de desembre, dia de Sant Francesc.

S’ha aprovat també per unanimitat una pròrroga del Pla Estratègic de Subvencions per al que queda de 2023 mentre se n’elabora un de nou per al 2024 i 2025.

A més, amb l’abstenció de l’oposició, s’ha aprovat la proposta de nomenaments de representants del Consell en els òrgans propis de la institució i d’altres administracions públiques.

Reflotament de l’Irmao i fondeig a l’estany des Peix
Per acabar, Gent per Formentera ha presentat dues mocions que han estat rebutjades amb el vot en contra de Sa Unió.
La primera reclamava que el Consell demanàs a Capitania Marítima que instàs a l’armador a procedir al reflotament del iot Irmao de 30 metres d’eslora, enfonsat el passat 12 d’agost a punta Pedrera, a 57 metres de profunditat.
Per a GxF, el fet de no obligar al reflotament d’aquesta embarcació suposa una greu contaminació en l’entorn i un mal precedent que pot contribuir a la proliferació d’embarcacions enfonsades al litoral de la nostra illa.
En canvi, l’equip de Govern ha votat en contra davant de les dificultats tècniques per reflotar un derelicte que es troba a tanta profunditat i ha recordat que Salvament no va poder remolcar el iot fins a una zona menys profunda perquè el cable que arrossegava el vaixell sinistrat es va cremar.

La segona proposta de GxF, que tampoc ha prosperat, ha estat la relativa a la protecció de l’estany des Peix, en el sentit d’expulsar les embarcacions que fondegen amb àncora en aquesta llacuna i que han proliferat durant aquest estiu.
En aquest punt, l’oposició en bloc ha considerat que en aplicació del Reglament del Fondeig de l’Estany només s’hi haurien de permetre els fondejos autoritzats pel Consell, mentre que l’equip de Govern, en virtut del PRUG i les cartes nàutiques, sosté que en aquesta llacuna natural hi regeix el fondeig lliure i condicionat, que això sí, sempre ha de respectar les zones de bany i les espècies protegides.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES