El Consell i la PIMEF signen un conveni de col·laboració

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i el president de la Petita i Mitjana Empresa de Formentera, Pep Mayans, han signat un conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la
PIMEF per oferir formació als empresaris, coordinació amb l’àrea de Comerç del Consell Insular de Formentera, i ajudar el sector amb assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la
indústria a l’illa de Formentera.

El Consell de Formentera aporta 22.000 € en concepte de subvenció, i la PIMEF es compromet a realitzar de projectes d’actualització de conceptes i estratègies de màrqueting aplicades per les PIMEF al sector de comerç,
oferir les eines necessàries que permetin al comerç de Formentera  dinamitzar la seva activitat, poder créixer al mercat en un context de màxima competència, organitzar jornades formatives, oferir un servei  d’assessorament als ciutadans de l’illa, i altres tasques de suport que donarà la Gerent de PIMEF a la conselleria de Comerç del Consell de Formentera durant aquest 2019.

About Author

Comments are closed.

background