TOP

El Consell ofereix tres places de Policia Local i una borsa per a Bombers

El Consell ha obert el procés selectiu per proveir, com a personal funcionari de carrera, tres places de la categoria de Policia Local pel sistema d’accés de torn lliure i procediment de selecció d’oposició. Aquestes places corresponen a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2020 grup de classificació C1.
D’altra banda, també s’ha obert el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de Bombers, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent del cos insular.
Les bases específiques d’aquestes dues convocatòries s’han publicat al BOIB i figuren al web del Consell en el aquest enllaç.

Compartir

PROGRAMES