TOP
El Parc Fotovoltaic Posidònia a la Mola comportaria una alteració dels sistemes de drenatge.

El Consell presenta al·legacions contra el parc fotovoltaic de la Mola

El Consell de Formentera ha remès al Govern balear un escrit d’al·legacions on es desestima la instal·lació del Parc Fotovoltaic Posidònia a la Mola. Aquest escrit inclou dos informes vinculants negatius, un per part de l’àrea de Territori i un segon de l’àrea d’Agricultura, per no complir el projecte amb la legislació insular i balear vigent.

Energies renovables si, però amb regulació
Des del Consell es mostren a favor de la implantació de les energies renovables a l’illa, encara que de manera planificada. Per això, avancen, s’està treballant en el desenvolupament d’un Pla especial regulador per a la implantació d’instal·lacions energètiques de Formentera, tal com marca el Pla Territorial de l’illa.
Així mateix, es destaca que “Formentera té un territori molt limitat i protegit i hem de garantir l’equilibri entre la instal·lació d’energies renovables i el manteniment i la potenciació de les característiques del paisatge de l’illa, que són part de la nostra identitat i la nostra carta de visita”.

Alteració dels sistemes de drenatge
L’informe dels serveis tècnics d’Agricultura assenyala que la instal·lació del parc compromet l’alt valor fèrtil i productiu de la finca i suposaria una alteració dels sistemes de drenatge tradicionals, contravenint la Llei Agrària de les Illes Balears. Des de la màxima institució insular destaquen que el parc es projecta en una zona qualificada d’Àrea d’Interès Agrari, i que ha de ser regulada i delimitada segons estableix el Consell al seu Pla Territorial Insular.
Aquest Pla especial determinarà les tecnologies i els espais més idonis per desenvolupar energies netes, evitant una implementació d’energies renovables de manera discrecional per part d’empreses privades, que decidirien les tecnologies i els espais a utilitzar.

Compartir

PROGRAMES