El Consell prohibeix el lloguer turístic a Sant Francesc, Sant Ferran, la Mola i ses Bardetes

El ple del passat divendres, relatiu al mes de setembre, donà el vistiplau, amb els vots a favor de Gent per Formentera i l’abstenció de la resta de grups polítics, a l’aprovació inicial dels criteris per delimitar les zones aptes per la comercialització d’estades turístiques en habitatges residencials.
La proposta defensada per l’equip de Govern és la mateixa que es presentà al Consell d’Entitats el passat mes de juny i que deixa fora de la zonificació turística els nuclis urbans amb característiques residencials, com Sant Francesc, Sant Ferran, La Mola i Ses Bardetes.
En canvi, es podrà fer un ús turístic en els nuclis urbans de la Savina, es Pujols, es Ca Marí, Mariland, es Caló, Punta Prima i sa Roqueta, a més de la totalitat del sòl rústic de l’illa. En el cas del sól rústic, i per evitar afegir pressió urbanitzadora al territori, s’inclou l’excepció que només podran tenir ús turístic els habitatges que ja existissin abans de 2010, la data d’entrada en vigor del Pla Territorial Insular de Formentera.

Altres propostes
El grup Gent per Formentera ha aconseguit també aprovar altres 5 propostes, totes per unanimitat, entre les quals destaquen l’aprovació definitiva del Reglament d’Ordenació i Promoció turística, l’aprovació del segon Pla Infància i Joventut de Formentera o la sol·licitud al govern de l’estat de la signatura d’un nou conveni de carreteres.
El Partit Popular ha aconseguit aprovar una proposició per unanimitat, referida a donar més informació sobre les restriccions que hi ha a Formentera per a l’ús dels quads, sent desestimades per no obtenir el vot a favor de cap altre grup les altres tres proposicions presentades, entre les quals hi havia la de prioritzar l’accés a ses Illetes als turistes que pernoctin a Formentera.
D’altra banda, el PSOE, ha obtingut l’aprovació per unanimitat d’una proposició per realitzar millores a les instal·lacions de la pista d’atletisme.
El Grup del PSOE també havia presentat una altra proposició sol·licitant millor accés a la documentació pública, que finalment s’ha convertit en una petició transaccional, per demanar un informe jurídic a la secretaria del Consell per concretar la quantitat i la forma en què s’ha de facilitar aquesta informació.
Al torn de mocions d’urgència, el govern de Gent per Formentera ha expressat el seu malestar pel retard en l’arribada del Decret que ha de desenvolupar la llei d’ordenació del transport marítim, una norma que determinarà aspectes com les freqüències de les barques o la regulació de l’activitat de les excursions marítimes. La moció aprovada amb els vots a favor de GxF i Compromís i l’abstenció de PP i PSOE, demana al Govern Balear que acceleri la redacció del decret.

About Author

Comments are closed.

background