TOP

El Consell recapta 430.000 euros en sancions

La consellera d’Activitats, Alejandra Ferrer, realitzà, en el Ple d’octubre del passat divendres, una compareixença en què presentà les xifres del servei d’inspecció, que funciona des de 2016.
Així, s’han finalitzat 20 expedients sancionadors amb multes per valor de 551.000 euros, dels que ja s’han cobrat poc més de 430.000.
A més, en un any de treball s’han portat a terme més de 850 serveis d’inspecció i control.
Per exemple, sobre ocupació de via pública per terrasses, s’han obert 22 expedients, pels que s’han imposat sancions per valor de 7.800 euros.
A més, mitjançant sorteig, s’han inspeccionat 65 establiments, dels quals 18 no disposaven de títol habilitant per a poder realitzar l’activitat.
Aquestes inspeccions han provocat el precinte de cinc locals i en un altre s’han aplicat mesures cautelars. D’altra banda, per denúncies rebudes directament s’han realitzat 24 inspeccions addicionals que han donat lloc a l’inici de set mesures cautelars.
Pel que fa a turisme, s’han incoat 36 expedients sancionadors pels quals s’han imposat multes que superen els 108.000 euros, i 14 expedients segueixen en tràmit.
Per regular les estades turístiques en cases disseminades s’han realitzat 196 inspeccions que han donat lloc a la legalització d’unes 3.220 places d’estades turístiques, i queden pendents de 126 expedients d’analogia, que s’aplica quan hi ha dues cases en un mateix terreny.

Compartir

PROGRAMES