TOP
El 2021 s’han retirat un 31% més de vehicles abandonats respecte a 2020.

El Consell retira 264 vehicles abandonats de la via pública i de terrenys privats el 2021

Durant l’any 2021 es varen retirar de la via pública i de terrenys privats 264 vehicles abandonats, que és un 31% més dels vehicles retirats l’any 2020, que en varen ser 201, segons informa el Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient.
El conseller del ram, Antoni Tur, ha assegurat que l’abandonament de vehicles tant a la via pública com a terrenys privats provoca “una greu contaminació mediambiental i paisatgística a l’illa”. A més, el conseller Tur ha recordat als propietaris que quan tenguin un vehicle que volen donar de baixa, només han d’acudir a l’àrea de gestió de residus des Cap o cridar a Ca na Negreta (971 575 118). El titular de Medi Ambient ha assenyalat que els darrers dos últims anys s’ha intensificat i millorat el procediment per reduir aquest problema i, segons ha subratllat, també s’ha detectat que molts dels vehicles o peces de vehicles que han trobat abandonats havien set robats. Antoni Tur ha recordat que aquesta feina es desenvolupa amb la col·laboració de la Policia Local.
En aquest sentit, l’any 2021 es varen aixecar un total de 116 actes sancionadores per abandonament de vehicles, un fet que està tipificat amb sancions greus o molt greus, segons el que estableix l’ordenança municipal. Les quanties poden oscil·lar entre 751 € i 1.500 € si són greus, i entre 1.500 € i 3.000 € si són molt greus.

Protocol de retirada
En el cas dels vehicles abandonats, els tècnics de Medi Ambient segueixen un protocol d’actuació: un cop localitzat el vehicle, s’hi posa un adhesiu de vehicle abandonat (tasca executada conjuntament per la Policia Local i l’àrea de Medi Ambient). Una vegada exhaurit el termini d’un mes amb el vehicle identificat a la via pública o en un terreny privat, si el seu estat no fos d’abandonament, el propietari ha de comunicar-ho i mobilitzar-lo. En cas contrari, s’entendrà com a abandonat i es retirarà. Llavors s’aixeca acta de denúncia i es retira el vehicle a les dependències municipals, ubicades a l’abocador des Cap, segons informa el Consell.
En qualsevol moment de la tramitació, els propietaris poden sol·licitar retirar ells mateixos el vehicle de les dependències, abonant les despeses d’estada i de grua. Finalment, un cop transcorregut el termini establert per l’ordenança d’estada a guàrdia, es procedeix a la descontaminació al centre CAT de Ca na Negreta.

Compartir

PROGRAMES