El Consell signa el conveni amb la Cambra de Comerç de Formentera

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i el delegat de Formentera de la Cambra de Comerç, Juan Manuel Costa, han signat un conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la
Cambra de Comerç de Formentera mitjançant el qual la cambra es compromet a donar formació i fer investigació de mercat i comunicació al comerç a l’illa de Formentera.

El Consell de Formentera aportarà a la Cambra 7.000 € com a suport econòmic per l’organització de jornades de formació i cursos, per donar assessorament als comerços i ajudar en la creació, gestió, finançament i seguretat als empresaris de l’illa, entre altres activitats, que tindran lloc a l’illa de Formentera entre els mesos de gener i octubre de 2019.

About Author

Comments are closed.

background