TOP
El consum d’aigua a Formentera va ser un 51,1% menor d’abril a juny de 2020 respecte al mateix període del 2019.

El consum d’aigua augmenta un 340% a Formentera els mesos de juliol i agost

Formentera passa de consumir un milió de litres d’aigua al dia de gener a juny, a consumir-ne 3,4 milions els mesos de juliol i agost, una dada que, malgrat ser inferior en un 9% a les dades del 2019, pot donar-nos una idea de la incidència del turisme en la nostra illa.

Darreres tecnologies
Per fer front a aquesta demanda i garantir el millor servei per l’arribada de turistes a l’illa, al llarg de l’any, el Consell i Aquàlia, empresa gestora del servei, han fet treballs d’ampliació i millora en les xarxes d’aigua i clavegueram, instal·lació de cabalímetres en la xarxa d’alta, que juntament amb la instal·lació del sistema de tele lectura i telecontrol de la xarxa i la utilització de prelocalitzadors i geòfons (aparells que detecten fuites mitjançant el so) permeten que Formentera tingui un Servei Municipal d’Aigua punter dotat de les últimes tecnologies.

5.500 analítiques
Per controlar la qualitat de l’aigua subministrada, Aquàlia realitza al llarg de l’any un total de 5.500 determinacions analítiques de l’aigua, en les quals es controlen paràmetres tant fisicoquímics com microbiològics. “Aquest exhaustiu control sobre la qualitat de l’aigua distribuïda es manté en època estival, moment en què el municipi creix per l’afluència de turistes, mantenint les garanties necessàries per prestar un servei eficaç en el municipi”.
El Servei Municipal d’Aigua també duu a terme periòdicament les tasques de neteja de dipòsits, incloses en el Pla d’Autocontrol i Gestió del Subministrament en tots els dipòsits, en compliment del RD 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d’aigua de consum humà.

Compartir

PROGRAMES