TOP
L’Institut d’Educació Secundària Marc Ferrer. Foto: Google Maps.

El curs escolar 2021-22 començarà el 10 de setembre i acabarà el 23 de juny

El Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2021/22 presentada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en la reunió celebrada ahir per videoconferència. El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2020/21.
Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà el 10 de setembre de 2021 i acabarà el 23 de juny de 2022.
L’alumnat de formació professional iniciarà les activitats lectives el dia 24 de setembre de 2021 i les finalitzaran el dia 23 de juny de 2022.
Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 27 de maig de 2022. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Ensenyaments de règim especial
Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats el 4 d’octubre i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022. Els dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 28 de juny de 2022. El segon curs del grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny es pot organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 29 de setembre de 2021 a dia 4 de febrer de 2022, i el segon, de dia 7 de febrer de 2022 a dia 28 de juny de 2022.
Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022.
Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 30 de maig de 2022. El mes de juny, fins dia 23, s’ha de dedicar a exàmens.
Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022. El primer quadrimestre comprèn de dia 1 d’octubre de 2021 a dia 3 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 14 de febrer de 20222 a dia 23 de juny de 2022.
Els alumnes dels estudis superiors de Música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 17 de juny de 2022. El primer quadrimestre comprèn de dia 20 de setembre de 2021 a dia 4 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 7 de febrer de 2022 a dia 17 de juny de 2022.

Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 14 al 24 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

Dies festius
Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2021 (Festa Nacional)
Dia 6 de desembre de 2021 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2021 (Immaculada Concepció)
Dia 1 de març de 2022 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2022 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:
Dia 28 de febrer de 2022 (Festa Escolar Unificada)

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.
Cada centre docent pot establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’han de fer constar a la programació general anual del centre i s’han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis.

Compartir

PROGRAMES