El Govern balear planteja implantar nous cicles d’FP a Formentera

Maria Alorda, directora General de Formació Professional del Govern balear anuncià ahir a Ràdio Illa els plans per afegir graus a l’oferta formativa de l’Institut Marc Ferrer, que actualment es limita al Grau Bàsic de Cuina i Restauració i als graus mitjans de Cuina i de Serveis de Restauració. Amb la planificació del Govern, que en tot cas s’hauria de portar a terme a partir de la següent legislatura, la proposta seria afegir a l’oferta actual un grau mitjà més. En aquest sentit, encara cal definir si es tractaria de formacions professionals de la família d’administratiu, informàtica, hoteleria o sanitària. Els graus s’alternarien de forma rotativa, de manera que Formentera comptés amb dos FP de diferents famílies impartint-se de forma simultània. Aquesta mesura demanaria una planificació perquè es pogués establir una ruta a quatre anys vista, de manera que la població de Formentera sabés quan s’impartiran les diverses formacions. Ara bé, aquesta ampliació de l’oferta formativa no arribaria com a mínim, fins al curs 2020-21.

About Author

background